Aviva Investors Małych Spółek

Wyniki funduszu - jednostki uczestnictwa kategorii A (dla klientów indywidualnych i firm)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 19.05.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  -9,52%

 • roczna stopa zwrotu

  -14,81%

 • wartość bieżąca

  172,17 zł

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Aviva Investors Małych Spółek KAT. A

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Aviva Investors Małych Spółek KAT. A

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Investors Małych Spółek KAT. A 172,17 zł -1,59% down -9,52% down -14,81% down 30,68% up -7,65% down
Pobierz xls Pobierz csv

Wyniki funduszu

Wybierz kategorię jednostek funduszu, aby sprawdzić aktualne wyniki