Aviva Investors Małych Spółek

Wyniki funduszu - jednostki uczestnictwa kategorii A (dla klientów indywidualnych i firm)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 17.09.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  -5,73%

 • roczna stopa zwrotu

  27,28%

 • wartość bieżąca

  174,01 zł

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Aviva Investors Małych Spółek KAT. A

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Aviva Investors Małych Spółek KAT. A

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Investors Małych Spółek KAT. A 174,01 zł -0,47% down -5,73% down 27,28% up -0,93% down 9,94% up
Pobierz xls Pobierz csv

Wyniki funduszu

Wybierz kategorię jednostek funduszu, aby sprawdzić aktualne wyniki