Aviva Investors Kapitał Plus

Wyniki funduszu - jednostki uczestnictwa kategorii A (dla klientów indywidualnych i firm)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  2,07%

 • roczna stopa zwrotu

  8,22%

 • wartość bieżąca

  183,95 zł

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 183,95 zł 0,21% up 2,07% up 8,22% up 3,41% up 7,54% up
Pobierz xls Pobierz csv