Aviva Investors Kapitał Plus

Wyniki funduszu - jednostki uczestnictwa kategorii A (dla klientów indywidualnych i firm)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 14.01.2021

 • miesięczna stopa zwrotu

  2,02%

 • roczna stopa zwrotu

  8,04%

 • wartość bieżąca

  189,54 zł

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 189,54 zł 0,05% up 2,02% up 8,04% up 7,00% up 12,00% up
Pobierz xls Pobierz csv