Aviva Investors Globalnych Akcji

Wyniki funduszu - jednostki uczestnictwa kategorii A (dla klientów indywidualnych i firm)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  2,92%

 • roczna stopa zwrotu

  -10,19%

 • wartość bieżąca

  106,33 zł

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji KAT. A

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji KAT. A

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji KAT. A 106,33 zł 0,84% up 2,92% up -10,19% down -9,47% down -10,59% down
Pobierz xls Pobierz csv