Aviva Investors Dochodowy

Wyniki funduszu - jednostki uczestnictwa kategorii C (dla klientów Pracowniczego Programu Emerytalnego)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 20.05.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  -0,01%

 • roczna stopa zwrotu

  Nie dotyczy

 • wartość bieżąca

  108,55 zł

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Aviva Investors Dochodowy KAT. C

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Aviva Investors Dochodowy KAT. C

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Investors Dochodowy KAT. C 108,55 zł 0,03% up -0,01% down - - -
Pobierz xls Pobierz csv

Wyniki funduszu

Wybierz kategorię jednostek funduszu, aby sprawdzić aktualne wyniki