Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Wyniki funduszu - jednostki uczestnictwa kategorii A (dla klientów indywidualnych i firm)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,60%

 • roczna stopa zwrotu

  -0,39%

 • wartość bieżąca

  134,79 zł

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych KAT. A

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych KAT. A

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych KAT. A 134,79 zł 0,07% up 0,60% up -0,39% down 4,05% up 11,10% up
Pobierz xls Pobierz csv

Wyniki funduszu

Wybierz kategorię jednostek funduszu, aby sprawdzić aktualne wyniki