Dokumenty funduszy

Ważne dokumenty

Zanim zdecydujesz się zainwestować, zapoznaj się z dokumentami funduszy.

Fundusze inwestycyjne

Ważne dokumenty funduszy - prospekty, statuty, sprawozdania finansowe, karty funduszy, tabele opłat i inne.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Ważne dokumenty -  sprawozdania finansowe, karty funduszy, regulaminy i inne.