Prognozy inwestycyjne

W pierwszym kwartale 2021 roku rosnące tempo szczepień, pomimo ciągle wysokiej liczby zakażeń, to główny powód gwałtownego wzrostu popytu na wiele dóbr i usług. Pobudzona konsumpcja i powrót inwestycji były motorem wzrostów na rynkach akcji. Co więcej, już nie sektory nowoczesnych technologii, ale tzw. sektory tradycyjnej gospodarki (sektor finansowy, paliwowy, surowcowy), przemysł oraz sektory najbardziej dotknięte przez pandemię (turystyka, linie lotnicze) napędzały rosnące indeksy giełdowe. Natomiast na rynek obligacji powróciła podwyższona zmienność. Papiery dłużne w końcu ugięły się pod narastającymi obawami o wpływ ultra-luźnej polityki monetarnej (niskie stopy procentowe i druk pieniądza) na tempo inflacji. Rentowności obligacji skarbowych na całym świecie skoczyły w górę nawet o kilkadziesiąt punktów bazowych (ceny mocno spadły). Korekta była na tyle głęboka, że długoterminowe obligacje traciły nawet po kilka procent w cenie. W takim otoczeniu rynkowym fundusze dłużne wyraźnie ucierpiały, ale fundusze akcyjne wyrównały te straty, osiągając bardzo dobre wyniki.

W drugim kwartale 2021 roku oczekujemy dalszej dobrej koniunktury na rynkach akcyjnych. Siłą napędową indeksów akcji mają pozostać sektory tradycyjnej gospodarki oraz wzrost konsumpcji i inwestycji, a także związana z tym spodziewana wyraźna poprawa zysków spółek. Spodziewamy się także stabilizacji na rynku obligacji. Skala i tempo przeceny były już na tyle znaczące, że w dużej mierze wyczerpały potencjał dalszego wzrostu rentowności (spadków cen) obligacji.

SZANSE

  • znaczący, wręcz skokowy wzrost konsumpcji
  • istotna poprawa przychodów i zysków spółek w związku z szybszym tempem wygaszania pandemii
  • utrzymanie środowiska niezmiernie niskich, wręcz zerowych stóp procentowych
  • stabilizacja na rynku dłużnym, zaprzestanie spadków cen obligacji w USA

RYZYKA

  • wysoki poziom wycen spółek, w szczególności największych spółek technologicznych w USA
  • niejasność co do polityki USA (gigantyczny plan inwestycji w infrastrukturę, który ma być sfinansowany poprzez wzrost opodatkowania firm)
  • możliwy wzrost inflacji

Zamów kontakt

Oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie.