Prognozy inwestycyjne

W drugim kwartale 2021 roku, zgodnie z optymistycznym konsensusem rynkowym, oczekiwaliśmy kontynuacji wzrostów na globalnych rynkach akcji. Zakładany scenariusz wydarzeń został w pełni zrealizowany. Wysokie tempo szczepień, w szczególności w krajach rozwiniętych, to główny powód do poprawy nastrojów konsumenckich. Dodatnia dynamika wyników spółek (w części efekt niskiej bazy z poprzedniego roku) miała również istotny, pozytywny wpływ na zachowanie kursów wiodących indeksów.

Globalny indeks akcji (MSCI ACWI) wzrósł w drugim kwartale 2021 roku o 6,9%. Rynki rozwinięte zachowały się nieco lepiej od rynków rozwijających się, a motorem wzrostów indeksów akcji były zarówno sektory tradycyjnej gospodarki, jak i sektory nowoczesnych technologii.

Na rynku obligacji na początku drugiego kwartału obserwowaliśmy podwyższoną zmienność, gdyż inwestorzy wycofywali środki obawiając się wyższej inflacji, a co za tym idzie wyższej rentowności (niższych cen). Mieliśmy więc do czynienia z klasycznym „reflation trade”, co oznacza w wolnym tłumaczeniu – grę na mocniejszy wzrost gospodarczy, któremu towarzyszy przyspieszająca inflacja. W dalszej części drugiego kwartału sytuacja na głównych rynkach obligacji skarbowych (m.in. USA, strefa euro) ustabilizowała się i rentowność przestała rosnąć (ceny nie spadały).

W drugim kwartale wszystkie portfele inwestycyjne z istotnym udziałem akcji przyniosły dodatnie stopy zwrotu.

W trzecim kwartale 2021 roku, oczekujemy bardziej wyważonej koniunktury na rynkach akcji. Motorem wzrostów pozostaje zwiększenie konsumpcji i inwestycji, a także związana z tym spodziewana, wyraźna poprawa zysków spółek. Niemniej, nieprzerwany wzrost wycen większości spółek (a tym samym indeksów) od kilku kwartałów sprawia, że jakiekolwiek negatywne zaskoczenia co do wyników spółek mogą powodować głębsze korekty.

Szanse:

- znaczący, wręcz skokowy wzrost konsumpcji, w szczególności w II połowie 2021 roku;

- istotna poprawa przychodów i zysków spółek w związku z szybszym tempem wygaszania pandemii;

- utrzymanie środowiska niezmiernie niskich stóp procentowych.

Ryzyka:

- wzrost stóp procentowych w USA;

- wysoki poziom wycen spółek, w szczególności największych spółek technologicznych w USA;

- niejasność co do polityki USA (gigantyczny plan inwestycji w infrastrukturę, który ma być sfinansowany poprzez wzrost opodatkowania firm);

- możliwość ograniczania interwencjonizmu banków centralnych i wzrostu inflacji.

Zamów kontakt

Oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie.