Jak dokonywać wpłat

Masz kilka możliwości

Wpłat do funduszy możesz dokonywać:

  • w jednej z placówek banku albo domu maklerskiego prowadzącego dystrybucję funduszy inwestycyjnych Aviva Investors
  • bezpośrednio ze swojego konta na właściwy dla danego funduszu numer rachunku bankowego

1. wybierz odpowiedni fundusz, subfundusz lub program
2. wpisz właściwy numer rachunku bankowego
3. wpisz kwotę wpłaty
4. podaj swoje dane:

  • imię i nazwisko/ nazwa
  • adres zamieszkania/ siedziby

5. podaj dane Uczestnika:

  • numer konta lub numer PESEL / REGON
  • imię i nazwisko/ nazwa
  • adres zamieszkania/ siedziby (tylko przy pierwszej wpłacie)
  • dodaj adnotację: nabycie j.w.

Tabela z rachunkami do wpłat

Nazwa odbiorcy i Numer rachunku bankowego

Subfundusz wydzielony w ramach Aviva SFIO:
Aviva Globalnych Strategii
48 1880 0009 0000 0013 0106 5000
Subfundusz wydzielony w ramach Aviva Investors FIO (funduszu parasolowego):
Aviva Investors Niskiego Ryzyka 21 1880 0009 0000 0013 0040 2006
Aviva Investors Obligacji 88 1880 0009 0000 0013 0040 4001
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 38 1880 0009 0000 0013 0078 0000
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 67 1880 0009 0000 0013 0078 2000
Aviva Investors Dochodowy 86 1880 0009 0000 0013 0098 4000
Aviva Investors Kapitał Plus 40 1880 0009 0000 0013 0041 0006
Aviva Investors Stablinego Inwestowania 22 1880 0009 0000 0013 0040 8002
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 10 1880 0009 0000 0013 0041 2001
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 63 1880 0009 0000 0013 0066 8000
Aviva Investors Zrównoważony 51 1880 0009 0000 0013 0052 0000
Aviva Investors Polskich Akcji 52 1880 0009 0000 0013 0040 6007
Aviva Investors Europejskich Akcji 57 1880 0009 0000 0013 0059 4000
Aviva Investors Globalnych Akcji 58 1880 0009 0000 0013 0076 8000
Aviva Investors Małych Spółek 67 1880 0009 0000 0013 0058 8000
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 28 1880 0009 0000 0013 0059 2000

Fundusz Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu

32 1880 0009 0000 0013 0109 4000

Zamów kontakt

Oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od 8:00 do 17:00