Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

  • Gdyby Cię zabrakło, wskazane przez Ciebie osoby otrzymają wartość rachunku powiększoną o 2 000 zł
  • Wypłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn