Dodatkowa wypłata dla bliskich

Dodatkowa wypłata dla bliskich

  • W razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku bliscy mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Wysokość wypłaty zależy od wartości zgromadzonego kapitału i wynosi od 10 000 do 150 000 zł
  • Z tej dodatkowej ochrony korzystasz do ukończenia 70 lat
  • Od wypłacanej kwoty nie zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych, wypłata nie podlega też opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn