Bonus VIP

Inwestycja połączona z ubezpieczeniem

Zamów kontakt

Długoterminowe ubezpieczenie inwestycyjne

Bonus VIP to oferta dla wymagających Klientów, których głównym celem jest efektywne pomnażanie kapitału w długim okresie. Jednocześnie chcieliby zabezpieczyć najbliższych, gdyby ich zabrakło.

Inwestowanie od 10 000 zł

a dopłaty w dowolnym momencie już od 1 000 zł

Szeroka oferta funduszy

pomiędzy którymi możesz przenosić środki bez podatku od zysków

 

 

Ubezpieczenie na życie

jako zabezpieczenie Twoich najbliższych

Dlaczego warto zainwestować w Bonus VIP?

Bonus VIP oferuje szereg korzyści dla osób, decydujących się na zainwestowanie swoich środków w ten produkt. Dodatkowo, połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwala na szybkie i sprawne przekazanie zainwestowanego majątku najbliższym.

Korzyści inwestycyjne

  • Możesz zainwestować w dowolne z wielu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o różnej strategii inwestycyjnej, a przenosząc zainwestowane środki, nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.
  • W każdym roku trwania programu możesz wypłacić bez dodatkowych opłat łącznie nie więcej niż 10% wartości rachunku. Po 4 latach istnieje możliwość bezpłatnej wypłaty całości środków.
  • Do swojego konta masz dostęp online - możesz samodzielnie dokonywać zmian funduszy oraz na bieżąco kontrolować wartość swojej inwestycji. 

 

 

Dodatkowe korzyści dla najbliższych

  • Gdyby Ciebie zabrakło w pierwszym roku trwania ubezpieczenia, najbliżsi otrzymają wartość zgromadzonego na rachunku kapitału powiększoną o 100 zł, a od drugiego roku – 103% aktualnej wartości kapitału. 
  • W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Twoi najbliżsi otrzymają dodatkową kwotę. Wysokość świadczenia z tytułu SNW zależy od wartości zgromadzonego kapitału i może wynieść nawet 150 000 zł.
  • Masz możliwość wskazania dowolnych osób uposażonych, którym chcesz przekazać środki. Wypłata sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

 

Jakie są koszty uczestnictwa?

Uczestnictwo w ubezpieczeniu inwestycyjnym Bonus VIP wiąże się z kosztami. Jednak opłaty za przystąpienie do programu nie są wygórowane.

Opłaty

Opłaty alokacyjne (wstępne)

Wynoszą maksymalnie 2,5% wartości wpłaconej kwoty (nie więcej niż 1 000 zł),

niezależnie od wybranych funduszy. Przy jednorazowej wpłacie min. 40 000 zł będziesz z nich zwolniony.

Bezpłatna wypłata zgromadzonych środków

W każdym roku trwania programu możesz wypłacić bez dodatkowych opłat łącznie nie wiecęj niż 10%

wartości rachunku. Po 4 latach istnieje możliwość bezpłatnej wypłaty całości środków. 

Uwaga: Zapoznaj się z kosztami za wypłatę kapitału i odstąpienie od umowy w prezentowanej poniżej tabeli Informacje szczegółowe.

Jakie możliwości daje Bonus VIP?

Co powinieneś wiedzieć?
  • Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia nie ma konieczności przeprowadzania badań medycznych.
  • Masz możliwość 15 darmowych zmian funduszy w każdym roku trwania umowy, bez potrącania podatku od zysków kapitałowych.

 

Na co zwrócić uwagę? 

  • Masz możliwość wskazania dowolnych osób uposażonych, którym chcesz przekazać środki. 
  • Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego będzie wypłacona bez podatku od zysków kapitałowych oraz bez procedur i podatku od spadków i darowizn.

 

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

W ramach programu Bonus VIP dostępnych jest wiele UFK, które różnią się potencjałem zysków oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Niskie ryzyko

Fundusz Pieniężny

Fundusz jest przeznaczony dla osób ceniących stabilność i osiąganie systematycznych dochodów z oszczędności niezależnie od przyjętego okresu inwestowania.

Fundusz Stabilnego Wzrostu

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego, głównie związanego z inwestowaniem części aktywów Funduszu na rynku akcji.

Fundusz Dłużny

Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego.

Średnie ryzyko

Fundusz Zrównoważony

Przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Wysokie ryzyko

Fundusz Akcji

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów  w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji.

Fundusz Międzynarodowy

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Fundusz Spółek Dywidendowych

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów  w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku  akcji.

Fundusz Dynamiczny

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów  w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku  akcji.

Potrzebujesz więcej informacji, aby podjąć decyzję?

Poznaj szczegóły dotyczące ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP i zacznij inwestować już dziś.

Informacje szczegółowe

Czas trwania umowy Nieokreślony
Rodzaje składek - jednorazowa – składka początkowa wynosi co najmniej 10.000 zł
- dodatkowe – można wpłacać w dowolnym momencie – minimalna składka dodatkowa wynosi 1.000 zł
Opłata alokacyjna (wpłata jednorazowa)

Składka jednorazowa (zł) 

Opłata alokacyjna
do 39.999,99 2,5%
40.000 i więcej 0% od całej kwoty
Opłata alokacyjna (wpłata dodatkowa) Składka dodatkowa (zł) Składka dodatkowa i wartość rachunku (zł) Opłata alokacyjna
do 39.999,99  Jeśli wpłata dodatkowa + wartość rachunku < 40.000   2,5% od wpłaty dodatkowej 
do 39.999,99  Jeśli wpłata dodatkowa + wartość rachunku >= 40.000   2,5% od różnicy 40.000 zł i wartości rachunku 
40.000 i więcej nie dotyczy 0%
Możliwość zmian funduszy - możliwość 15 bezpłatnych zmian funduszy w każdym roku trwania umowy (opłata za każdą kolejną zmianę wynosi 20 zł)
- bez potrącania podatku od zysków kapitałowych
Możliwość dysponowania wpłaconym kapitałem - wypłata całości lub części kapitału – możliwa w każdej chwili (z uwzględnieniem opłat wskazanych poniżej)
- wypłata 10% wartości kapitału w danym roku ubezpieczeniowym – bez opłat
Opłaty za całkowitą lub częściową wypłatę kapitału (opłata dotyczy wypłat w roku ubezpieczenia łącznie przewyższających 10% wartości rachunku) Rok trwania umowy Opłata od wartości wypłaconego kapitału
1 rok

5%

2 lata 3%
3 lata 3%
4 lata 1%
powyżej 4 lat 0%
Opłata od odstąpienia od umowy (w terminie 60 dni od dnia otrzymania pierwszej informacji rocznej) 4% wartości rachunku
 Świadczenie wypłacane w przypadku śmierci  w pierwszym roku ubezpieczenia wartość zgromadzonego kapitału na rachunku powiększona o 100 zł
od drugiego roku ubezpieczenia 103% aktualnej wartości zgromadzonego kapitału
suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn
Wartość świadczenia z tytułu SNW (śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku)

Wartość zgromadzonego kapitału (w zł)

Wartość dodatkowego świadczenia z tytułu SNW (w zł)
5.000 - 49.999,99 10.000
50.000 - 99.999,99 50.000 
100.000 - 499.999,99 100.000
500.000 i więcej 150.000

Często odwiedzane

Notowania funduszy

Wyniki inwestycyjne (stopy zwrotu) funduszy na wybrany okres, kalkulatory i wykresy.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty funduszy - prospekty, statuty, sprawozdania finansowe, karty funduszy, tabele opłat i inne.

Aviva24

Aviva24 to prosty sposób inwestowania, możesz zacząć inwestować już od kwoty 100 zł. Do swoich środków masz stały dostęp. 
Sprawdź naszą prostą ofertę 5 funduszy.

Jesteś zainteresowany ?

Znajdź placówkę albo agenta

Nota prawna

Prezentowana umowa jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) i ubezpieczeniem od ryzyk dodatkowych, których stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczeń i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczeń regulują właściwe dla danej umowy ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo informuje, że inwestycje w UFK są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. W ramach ww. ubezpieczeń ubezpieczający może wybrać UFK o różnej charakterystyce i ryzyku inwestycyjnym. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz opłat związanych z UFK znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Tabeli opłat.

Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej oraz na stronie www.aviva.pl/dokumenty-zycie. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniącna infolinię (tel. +48 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od 8:00 do 19:00