Inwestowanie
i ubezpieczenie

Inwestujesz pieniądze
i ubezpieczasz życie

Zamów rozmowę

Podstawowe korzyści

Bonus VIP pozwala długoterminowo inwestować w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz ubezpieczyć życie.

Elastyczność inwestowania

Na początek wpłacasz jednorazowo  od 10 000 zł. W dowolnym terminie możesz dopłacać środki

Łatwe przekazanie majątku

Gdyby Cię zabrakło, bliscy otrzymają zgromadzone środki z pominięciem procedur spadkowych

 

 

Łatwość zawarcia umowy

Nie zapytamy Cię o stan zdrowia ani nie poprosimy o badania medyczne

Zarządzanie online

Możesz sprawdzać wartość środków oraz zmieniać fundusze w MojejAvivie

Co zapewnia ubezpieczenie?

Sprawdź, jakie możliwości daje Bonus VIP

Inwestowanie pieniędzy

Gromadzisz środki w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Ubezpieczenie na życie

Zabezpieczasz finansowo bliskich, na wypadek gdyby Cię zabrakło

Dodatkowa wypłata dla bliskich

W razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, bliscy mogą dodatkowo otrzymać nawet do 150 000 zł

Fundusze w naszej ofercie

W trakcie spotkania Agent zapyta o Twoje potrzeby i przedstawi rekomendowane fundusze.

Niskie ryzyko

Fundusz dla osób, które cenią bezpieczeństwo i oczekują trwałych zysków z oszczędności, niezależnie od tego, jak długo inwestują.

Fundusz Stabilnego Wzrostu

Fundusz Pieniężny

 

Niskie, okresowo średnie ryzyko

Fundusze dla osób, które oczekują stabilnego wzrostu oszczędności w średnim okresie oraz akceptują niewielkie ryzyko inwestycyjne, a także zmienność cen jednostek.

Fundusz Dłużny

Średnie ryzyko

Fundusz dla osób, których celem jest osiągnięcie zysków z inwestycji w długim okresie, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Fundusz Zrównoważony

Wysokie ryzyko

Fundusze dla osób, których celem jest osiągnięcie zysków w długim okresie dzięki inwestycjom na rynku akcji.

Fundusz Akcji

Fundusz Międzynarodowy

Fundusz Spółek Dywidendowych

Fundusz Dynamiczny

Obsługa i pomoc

Wybierz interesujący Cię temat

Zarządzanie polisą

Sprawdzenie stanu zgromadzonych środków, zmiana funduszy lub danych w ubezpieczeniu

Notowania

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Wypłata po śmierci

Zgłoszenie śmierci Ubezpieczonego w celu otrzymania wypłaty z ubezpieczenia

Częste pytania

Jak działa ubezpieczenie Bonus VIP?

Jaką kwotę mogą otrzymać bliscy w przypadku śmierci Ubezpieczonego?

Jak zawrzeć umowę?

Ile wynoszą opłaty wstępne?

Jak sprawdzić stan rachunku lub zmienić fundusze? Gdzie sprawdzić notowania?

Co mogę zmienić w trakcie umowy?

Czy mam stały dostęp do środków? Ile mogę wypłacić?

Jak wypłacić wartość rachunku?

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie Bonus VIP i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/owu.