Inwestowanie
i ubezpieczenie

Inwestujesz pieniądze
i ubezpieczasz życie

Zamów rozmowę

Podstawowe korzyści

Bonus VIP pozwala długoterminowo inwestować w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz ubezpieczyć życie.

Elastyczność inwestowania

Na początek wpłacasz jednorazowo  od 15 000 zł. W dowolnym terminie możesz dopłacać środki

Łatwe przekazanie majątku

Gdyby Cię zabrakło, bliscy otrzymają zgromadzone środki z pominięciem procedur spadkowych

Łatwość zawarcia umowy

Nie zapytamy Cię o stan zdrowia ani nie poprosimy o badania medyczne

Zarządzanie online

Możesz sprawdzać wartość środków oraz zmieniać fundusze w MojejAvivie

Co zapewnia ubezpieczenie?

Sprawdź, jakie możliwości daje Bonus VIP

Inwestowanie pieniędzy

Gromadzisz środki w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Ubezpieczenie na życie

Zabezpieczasz finansowo bliskich, na wypadek gdyby Cię zabrakło

Fundusze w naszej ofercie

W trakcie spotkania Agent zapyta o Twoje potrzeby, tak abyśmy mogli przedstawić Ci rekomendowane fundusze.

Fundusz Strategia Obligacyjna

Przeznaczony dla osób, które: 

  • akceptują niskie, okresowo średnie ryzyko inwestycyjne
  • oczekują stabilnego wzrostu oszczędności

Fundusz Strategia Stabilna

Przeznaczony dla osób, które:

  • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
  • oczekują stabilnego wzrostu oszczędności w średnim terminie
  • akceptują okresowo podwyższoną zmienność cen jednostek funduszy

Fundusz Strategia Zrównoważona

Przeznaczony dla osób, które:

  • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
  • oczekują wysokich dochodów w długim horyzoncie inwestycyjnym
  • akceptują wyższą zmienność cen jednostki niż w Funduszu Strategia Stabilna, ale oczekują niższego poziomu ryzyka niż w przypadku funduszy akcyjnych

Fundusz Strategia Akcyjna

Przeznaczony dla osób, które:

  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
  • oczekują wysokiego wzrostu oszczędności w długim terminie dzięki inwestycjom na zmiennych rynkach akcji

Obsługa i pomoc

Wybierz interesujący Cię temat

Zarządzanie polisą

Sprawdzenie stanu zgromadzonych środków, zmiana funduszy lub danych w ubezpieczeniu

Notowania

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Wypłata po śmierci

Zgłoszenie śmierci Ubezpieczonego w celu otrzymania wypłaty z ubezpieczenia

Częste pytania

Jak działa ubezpieczenie Bonus VIP?

Jaką kwotę mogą otrzymać bliscy w przypadku śmierci Ubezpieczonego?

Jak zawrzeć umowę?

Ile wynoszą opłaty wstępne?

Jak sprawdzić stan rachunku lub zmienić fundusze? Gdzie sprawdzić notowania?

Co mogę zmienić w trakcie umowy?

Czy mam stały dostęp do środków? Ile mogę wypłacić?

Jak wypłacić wartość rachunku?

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie Bonus VIP i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/owu.