< OFE

Zmiany w OFE

Szanowni Państwo,

rząd planuje przeprowadzenie zmian w systemie emerytalnym. Zgodnie z zapowiedziami, 75% kapitału zgromadzonego na Państwa bieżącym rachunku w OFE będzie przekazane na nowe, prywatne konto emerytalne należące do Państwa. Konto to zostanie przygotowane w nowym funduszu inwestycyjnym, który zastąpi obecny Otwarty Fundusz Emerytalny. 

W uzupełnieniu tej informacji dodam, że zgodnie z planem rządu pozostałe 25% aktywów OFE zasili Fundusz Rezerwy Demograficznej.

Kapitał w nowym funduszu będzie należał do Państwa - nikt poza Państwem nie będzie miał do niego prawa. To będzie kluczowa zmiana reformy OFE, jeżeli obecne plany rządu zostaną zrealizowane. Dzięki przekształceniu dotychczasowego rachunku OFE w nowe prywatne konto emerytalne, będą Państwo mogli dalej gromadzić kapitał na emeryturę wpłacając dobrowolne składki objęte ulgą podatkową.

Aby umożliwić Państwu sprawne zarządzanie nowym prywatnym kontem emerytalnym oraz efektywną komunikację z Aviva OFE, uprzejmie proszę o pozostawienie aktualnych danych kontaktowych, przede wszystkim:

  • adresu e-mail,
  • numeru telefonu komórkowego,
  • adresu korespondencyjnego.

W celu zmiany tych danych wystarczy, że:

  • wyślą Państwo, na adres: bok_ofe@aviva.pl, aktualne dane, podając dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL lub
  • zadzwonią Państwo pod numer 22 557 44 44.

O szczegółach tej reformy będziemy Państwa informować w koncie internetowym i na stronie www.aviva.pl, gdy odpowiednie akty prawne zostaną ogłoszone.
Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, podobnie jak 2,6 miliona pozostałych członków Aviva OFE. Po zapowiadanych zmianach forma prawna Funduszu ulegnie przekształceniu, lecz dla Państwa nadal pozostaniemy marką Aviva.

Z poważaniem
Michał Herbich
Prezes Zarządu Aviva PTE 

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Od 8:00 do 20:00