Zmiany w OFE

Szanowni Państwo

Zgodnie z planowaną reformą OFE 75% kapitału zgromadzonego na rachunku OFE będzie przekazane na nowe konto emerytalne IKZE. Pozostałe 25% trafi do ZUS

zanowni Państwo, rząd planuje przeprowadzenie zmian w systemie emerytalnym. Zgodnie z zapowiedziami, 75% kapitału zgromadzonego na Państwa bieżącym rachunku w OFE będzie przekazana na noweprywatne konto emerytalne należące do Państwa. Konto to zostanie przygotowane w nowym funduszuinwestycyjnym, który zastąpi obecny Otwarty Fundusz Emerytalny. W uzupełnieniu tej informacji dodam, że zgodnie z planem rządu pozostałe 25% aktywów OFE zasili Fundusz Rezerwy Demograficznej.

Kapitał w nowym funduszu będzie należał do Państwa - nikt poza Państwem nie będzie miał do niego prawa. To będzie kluczowa zmiana reformy OFE, jeżeli obecne plany rządu zostaną zrealizowane. Dzięki przekształceniu dotychczasowego rachunku OFE w nowe prywatne konto emerytalne, będą Państwo mogli dalej gromadzić kapitał na emeryturę wpłacając dobrowolne składki objęte ulgą podatkową.

Aby umożliwić Państwu sprawne zarządzanie nowym prywatnym kontem emerytalnym oraz efektywną komunikację z Aviva OFE, uprzejmie proszę o pozostawienie aktualnych danych kontaktowych, przede
wszystkim:

  • adresu e-mail,
  • numeru telefonu komórkowego,
  • adresu korespondencyjnego.

Dane mogą Państwo zmienić w następujący sposób:

  • wypełniając formularz on-line www.aviva.pl/dane, 
  • dzwoniąc pod numer + 48 22 557 44 44,
  • wysyłając e-mail na adres: bok_ofe@aviva.pl.

O szczegółach tej reformy będziemy Państwa informować w koncie internetowym i na stronie www.aviva.pl, gdy odpowiednie akty prawne zostaną ogłoszone.
Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, podobnie jak 2,6 miliona pozostałych członków Aviva OFE. Po zapowiadanych zmianach forma prawna Funduszu ulegnie przekształceniu, lecz dla Państwa nadal pozostaniemy marką Aviva.

Z poważaniem
Michał Herbich
Prezes Zarządu Aviva PTE