Zmiana danych w OFE

Sprawdź, jak dokonać zmiany danych w ramach OFE w Avivie

Zmiana Twoich danych

Wybierz, jakie dane chcesz zmienić

‎Zmiana e-maila i adresu korespondencyjnego

Adres korespondencyjny lub email możesz zmienić po zalogowaniu do MojejAvivy w zakładce “Mój profil”.

‎Zmiana numeru telefonu, numeru dowodu lub paszportu

Numer telefonu, numer dowodu lub paszportu możesz zmienić dzwoniąc na +48 22 557 44 44 (infolinia jest czynna pon.-pt. 8:00-19:00) lub napisz do nas na bok_ofe@aviva.com

‎Wszystkie zmiany Twoich danych

Każdej zmiany, w tym: zmiany adresu zamieszkania lub zmiany danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko, PESEL, możesz dokonać wysyłając podpisany formularz zmiany danych pod adres: Aviva OFE, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Pobierz formularz

Dodanie lub zmiana Uposażonych

Uposażeni to osoby uprawnione do wypłaty zgromadzonych środków w razie Twojej śmierci. Jeżeli chcesz dodać uposażonych, zmienić ich dane lub procentowy podział środków, pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia zmian. Podpisany formularz prześlij pocztą pod adres: Aviva OFE, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Zmiana stosunków majątkowych

Klient otwartego funduszu emerytalnego ma obowiązek zawiadomienia OFE o każdej zmianie uregulowań stosunków majątkowych1

Potrzebne dokumenty

  • W razie zawarcia związku małżeńskiego - poświadczona kopia aktu ślubu lub intercyzy
  • W razie rozwodu - dokument potwierdzający orzeczenie rozwodu (wraz z datą uprawomocnienia) oraz poświadczona kopia dokumentów potwierdzających podział środków w okresie małżeńskiej wspólności majątkowej np. akt notarialny stwierdzający podział środków, ugodę zawartą przed sądem lub umowę cywilno-prawna
  • W razie ustania wspólności majątkowej - poświadczona kopia dokumentów potwierdzających podział środków w okresie małżeńskiej wspólności majątkowej np. akt notarialny stwierdzający podział środków, ugodę zawartą przed sądem lub umowę cywilno-prawną
Wszystkie powyższe dokumenty, które są kopią wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem. Poświadczenia możesz dokonać u notariusza, w oddziale Avivy lub w jednostce samorządu terytorialnego.

Jak zgłosić zmianę?

Podpisany formularz zmiany danych a także pozostałe dokumenty prześlij pod adres: Aviva OFE, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Pobierz formularz

Obsługa i pomoc

Stanu rachunku OFE

Wypłata w razie śmierci członka OFE

Informacje o reformie OFE

Dokumenty

Notowania OFE

Skontaktuj się z nami

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek-piątek 8:00 - 19:00

1Ustawą z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Dz.U. nr 139 z 1997 r., poz. 934, z późn. zm.