Struktura aktywów Aviva OFE

Miesięczna struktura aktywów Aviva OFE wg stanu z 29.04.2022

  • 2.57% Depozyty
  • 91.10% Akcje
  • 5.21% Obligacje
  • 0.59% Listy zastawne
  • 0.53% Inne

Stopa zwrotu

3-letnia stopa zwrotu to zmiana wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu 36 miesięcy.

Od 1 kwietnia 2004 roku publikowana jest dwa razy do roku .

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 29.03.2019 do 31.03.2022

PDF (57.0 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 28.09.2018 do 30.09.2021

PDF (127.3 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 30.03.2018 do 31.03.2021

PDF (56.7 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 29.09.2017 do 30.09.2020

PDF (153.0 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 31.03.2017 do 31.03.2020

PDF (153.2 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 30.09.2016 do 30.09.2019

PDF (215.7 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 31.03.2016 do 29.03.2019

PDF (154.1 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 30.09.2015 do 28.09.2018

PDF (33.2 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 31.03.2015 do 30.03.2018

PDF (27.4 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 30.09.2014 do 29.09.2017

PDF (205.0 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 31.03.2014 do 31.03.2017

PDF (137.7 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 29.03.2013 do 31.03.2016

PDF (135.9 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 28.09.2012 do 30.09.2015

PDF (139.7 KB)

Zawiadomienie o wysokości stopy zwrotu Aviva OFE za okres od 30.09.2011 do 30.09.2014

PDF (128.6 KB)

Zawiadomienie o stopie zwrotu Aviva OFE za okres od 30.09.2008 do 30.09.2011

PDF (210.0 KB)

Pozostałe dokumenty Aviva OFE

Tu znajdziesz aktualne i archiwalne dokumenty Funduszu Emerytalnego Aviva OFE

Szukasz informacji?

Czemu służy stopa zwrotu?

Każdy z funduszy emerytalnych może stosować (w ramach ograniczeń ustawowych) własną politykę inwestycyjną. O tym, która z nich jest skuteczniejsza (czyli przynosi wyższe zyski), można przekonać się, analizując stopy zwrotu. Im wyższa stopa zwrotu, tym więcej zyskali członkowie funduszu.

Średnia ważona stopa zwrotu

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE działających na rynku w danym okresie -to suma iloczynów stóp zwrotu każdego z otwartych funduszy emerytalnych i odpowiadającego mu wskaźnika przeciętnego udziału w rynku ustalonego według aktywów netto. Średnia ważona stopa zwrotu jest ustalana wg stanu z 31 marca i 30 września za ostatnie 36 miesięcy. Jeżeli udział w rynku danego funduszu jest wyższy niż 15 proc.,  jego udział w średniej ważonej zostaje obniżony do 15 proc., a pozostała część zostaje rozdzielona proporcjonalnie wśród pozostałych OFE. Dzięki temu wiemy, jaka jest średnia wyników działalności inwestycyjnej wszystkich OFE, stanowiąca podstawę do porównywania wyników funduszu. Wyniki inwestycyjne funduszu osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji powtórzenia ich w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00