Aviva OFE

Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę

Dlaczego warto?

Więcej inwestujesz

Najniższa opłata od składki – tylko 0,75%. Inwestujemy aż 99,25% Twojej składki.

W czołówce rynku pod względem zgromadzonych aktywów

Od początku istnienia OFE, jesteśmy jednym z liderów, którym Polacy powierzyli najwięcej oszczędności emerytalnych. 

2,6 mln Klientów

Jesteśmy jednym z dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce.

Jak przystąpić do Aviva OFE?

Od rozpoczęcia pierwszej pracy masz 4 miesiące na wybór OFE. Jeżeli tego nie zrobisz wszystkie Twoje składki będą trafiać do ZUS.

krok 1

Wypełnij umowę online

Uzupełnij umowę online, następnie wyślemy do Ciebie dokumenty kurierem.

krok 2

Otrzymujesz dokumenty kurierem

Podpisz i przekaż umowy kurierowi. 

krok 3

Zawierasz umowę

Podpisujemy otrzymane dokumenty i 1 egzemplarz odsyłamy do Ciebie.

Obsługa i pomoc

Stanu rachunku OFE

Wypłata w razie śmierci członka OFE

Informacje o reformie OFE

Dokumenty

Zmiana danych

Notowania OFE

Struktura aktywów i stopa zwrotu

Ład korporacyjny

Częste pytania

Podstawowe informacje o Aviva OFE

Pełna nazwa Funduszu: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander
Numer Funduszu w rejestrze: Rfe1
Data rozpoczęcia działalności: 1 marca 1999 r.
Data pierwszej wyceny jednostki: 21 maja 1999 r.
Początkowa wartość jednostki: 10 zł
Opłata od składki: 0,75%
Opłata za zarządzanie:

aktywa netto:

od 20 do 35 mld – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł,

od 35 do 45 mld - 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł

od 45 mld - 15,5 mln zł

Wartość aktywów: Przejdź do strony Struktura aktywów
Podmiot zarządzający: Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA
Agent transferowy: Aviva Sp. z o.o.
Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie SA

Czy możesz zmienić OFE na Aviva OFE?

Jeżeli chcesz zmienić OFE, w którym obecnie jesteś, wystarczy, że wypełnisz wniosek o przystąpienie do Aviva OFE.  ZUS dokonuje przerejestrowania członków OFE pomiędzy funduszami w czterech sesjach transferowych w roku.

Jak działa OFE?

Twój pracodawca jest zobowiązany co miesiąc przekazywać do ZUS-u 19,52% Twojego wynagrodzenia brutto, jako składkę w ramach obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego.

Jeżeli podpiszesz umowę o członkostwo w OFE, ZUS część tej kwoty będzie przekazywać do wybranego przez Ciebie otwartego funduszu emerytalnego.

Będąc członkiem OFE, w tzw. oknie transferowym OFE - ZUS, mogłeś złożyć oświadczenie o chęci dalszego składkowania w OFE. Jeśli tego nie zrobiłeś, to całość Twojej składki pozostaje w ZUS. Kolejna możliwość złożenia deklaracji o przekazywaniu składki do OFE lub do ZUS pojawi się w okresie 1 kwietnia - 31 lipca 2020 roku.

OFE inwestuje pomnażając środki finansowe pochodzące z Twoich składek. Dzięki temu po przejściu na emeryturę będziesz otrzymywać pieniądze pochodzące z dwóch źródeł: z ZUS oraz z OFE. Stwarza to szansę, że Twoja emerytura najprawdopodobniej będzie wyższa niż w przypadku osób, które zdecydowały się na pozostawienie swoich pieniędzy jedynie w ZUS. Pamiętaj też, że Twoi bliscy będą mogli dziedziczyć środki zgromadzone przez Ciebie w ramach II filaru.

Czy możesz teraz przystąpić do OFE?

Tak, jeżeli podpisałeś właśnie swoją pierwszą w życiu umowę o pracę. Na przystąpienie do OFE masz 4 miesiące od tego momentu. Jeżeli w tym czasie nie podpiszesz umowy z funduszem, cała Twoja składka emerytalna zostanie przekazana do ZUS. Jeżeli pracujesz dłużej i jesteś już członkiem OFE, a w terminie 1 kwietnia 2014 - 31 lipca 2014 oraz 1 kwietnia - 31 lipca 2016 roku nie złożyłeś stosownego oświadczenia w ZUS, Twoje składki nie wpływają do OFE, ale w całości pozostają w ZUS. Jeśli zechcesz to zmienić lub przystąpić do OFE, będziesz mieć okazję złożyć oświadczenie w 2020 roku, między 1 kwietnia a 31 lipca.  

Przedstawione informacje stanowią materiał marketingowy. Zawarte w nim treści mają charakter poglądowy (ogólny). Pełne i szczegółowe zasady działania funduszu emerytalnego regulują właściwe przepisy prawa i prospekt informacyjny.