Planowane zmiany prawne w OFE

Przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych (OFE)

6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada 2 możliwości:

1. Przeniesienie środków dotychczas zgromadzonych w OFE na prywatne IKE

Środki będą:

- obciążone opłatą przekształceniową w wysokości 15%, która trafi do ZUS

-  wypłacane jednorazowo lub w ratach po osiągnięciu wieku emerytalnego, bez podatku dochodowego

- dziedziczone

2. Przesunięcie środków dotychczas zgromadzonych w OFE do ZUS

Środki będą:

- wypłacane w formie emerytury z ZUS

- obciążone podatkiem dochodowym przy każdej miesięcznej wypłacie świadczenia emerytalnego (18% lub 32% w zależności od wysokości świadczenia)

Obecnie jest to projekt zmiany.
Na ten moment klienci – uczestnicy OFE – nie muszą podejmować żadnych działań w związku z zapowiedzianymi zmianami.

Aktualny stan swojego konta emerytalnego w Aviva OFE sprawdź już teraz w serwisie MojaAviva. Jest tam również dostępny kalkulator emerytalny, który pomoże oszacować przyszłą emeryturę.

Zapoznaj się z projektem ustawy dotyczącym zmian w OFE