IKZE

Pozwoli Ci równocześnie obniżyć podatek w PIT oraz odłożyć pieniądze na przyszłość

Zamów rozmowę

Dlaczego warto?

Możesz korzystać z ulgi podatkowej.

Już za ten rok możesz obniżyć swój podatek  nawet o 1706 zł 

Oszczędzasz, jak chcesz.

Sam decydujesz, jak długo i z jaką
częstotliwością

 

 

Nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.

Zachowujesz całość zysków, niezależnie od tego, kiedy wypłacasz pieniądze

Please enable your browser JavaScript to view the video

Kalkulator emerytalny IKZE

Sprawdź, jak zyskać podwójnie

Przejdź do kalkulatora

Jak działa IKZE?

1
Zawierasz z nami umowę.

Określasz w niej m.in. w jakie fundusze kapitałowe będą inwestowane Twoje wpłaty oraz do kogo powinny trafić środki, gdyby Ciebie zabrakło.

2
Oszczędzasz, a wpłaty możesz co roku odliczyć od dochodu.

Za 2018 r. możesz zyskać:                                                           
– 1706 zł (jeśli jesteś w 2. progu podatkowym),
– 960 zł (jeśli jesteś w 1. progu podatkowym),
 1013 (jeśli odprowadzasz 19% podatek liniowy).

3
Zgromadzone środki możesz wypłacić w dowolnym momencie.

Warunki wypłaty będą korzystniejsze po wpłacaniu środków przez 5 dowolnych lat i po przejściu na emeryturę – wtedy wypłacana kwota będzie jedynie pomniejszona o 10% podatek dochodowy.

Szczegółowe informacje

Składki na IKZE

Częstotliwość
Składka minimalna na IKZE
Składka maksymalna na IKZE
Wariant Standardowy                          Wariant Premiowy
Miesięczna 55 zł 462,81 zł 472,66 zł
Kwartalna
165 zł
 1388,44 zł
1417,98 zł
Półroczna
330 zł
2776,88 zł
2835,96 zł
Roczna 660 zł
5553,75 zł
5671,91 zł
Bez zadeklarowanej częstotliwości Pierwsza wpłata 250 zł, kolejne wpłaty 50 zł
5553,75 zł 5671,91 zł

Najważniejsze cechy IKZE

Cecha Opis
Czas trwania dowolny
Warunki przystąpienia
wiek - co najmniej 16 lat
Warianty
Standardowy i Premiowy. Jedyną możliwą zmianą jest zmiana z Wariantu Premiowego na Standardowy .
Maksymalna wysokość zainwestowanych wpłat1
Maksymalny roczny limit wpłat: 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej prognozowanego na dany rok; w 2018 r. to 5331,60 zł.
Wpłaty ponad roczny limit będą zainwestowane w kolejnym roku kalendarzowym.
Minimalna wysokość zainwestowanych
wpłat w Wariancie Premiowym1
2 000 zł – w każdym 3-letnim okresie trwania IKZE
Liczba funduszy do wyboru
13 - sprawdź dostępne fundusze>
Zmiany funduszy

– możliwa zmiana funduszy na rachunku (dotyczy całości zgromadzonych oszczędności) oraz zmiana funduszy we wpłacanej składce
  (dotyczy nowych wpłat)

– w danym roku trwania IKZE można zmienić: nieograniczoną liczbę razy fundusze w składce, sześć razy fundusze na rachunku;
   każda zmiana jest bezpłatna 

Dostęp do zgromadzonych środkówZwrot i transfer (przeniesienie na inne IKZE) całości zgromadzonych środków:
– przed upływem 12 miesięcy wpłacania środków potrącana jest opłata likwidacyjna wynosząca 500 zł (jednak nie więcej niż kwota   
   zwrotu lub transferu),
– po upływie 12 miesięcy wpłacania środków – bez opłat. 
Od zwracanych środków otrzymujący świadczenie powinien opłacić podatek dochodowy, natomiast przenoszone środki są zwolnione z podatku dochodowego.

Wypłata całości zgromadzonych środków możliwa po ukończeniu 65 roku życia oraz po dokonaniu wpłat w 5 dowolnych latach ubezpieczenia:
1) jednorazowa,
2) ratalna:
– przez okres 10 lat – jeśli wpłaty były wnoszone co najmniej przez 10 lat,
– przez okres równy liczbie lat wnoszenia opłat – jeśli wpłaty były wnoszone krócej niż 10 lat.
Przy wypłatach ratalnych potrącana jest opłata operacyjna.
Wypłacane środki będą pomniejszone o 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy.
Zwracane, przenoszone lub wypłacane środki nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych.


Świadczenie
w razie śmierci

W Wariancie Standardowym to 101 proc. wartości zgromadzonych środków (nie mniej niż wartość zgromadzonych środków oraz 100 zł)  i wpłaty ponad roczny limit.
W Wariancie Premiowym to 120 proc. wartości zgromadzonych środków i wpłaty ponad roczny limit; dodatkowo suma ubezpieczenia
w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (3000 zł).
Alokacja składek
w Wariancie Standardowym to 96 proc. wpłacanych składek, w Wariancie Premiowym to 94 proc. wpłacanych składek

1 Dotyczy wpłat po odjęciu od nich opłaty administracyjnej oraz – w Wariancie Premiowym – również kosztu ochrony ubezpieczeniowej.

 

Inne produkty emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne

Oszczędzaj bez podatku

Otwarty Fundusz Emerytalny

Dowiedz się więcej o OFE

Skontaktuj się z nami

Od 08:00 do 20:00

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis IKZE znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz załącznikach do tego dokumentu zamieszczonych powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/owu.