IKZE

Obniż podatek w PIT i odłóż pieniądze na przyszłość

Zamów rozmowę

Dlaczego warto?

Możesz korzystać z ulgi podatkowej

Możesz obniżyć swój podatek  za 2020 r. nawet o 2007 zł 

Oszczędzasz, jak chcesz

Sam decydujesz, jak długo i z jaką
częstotliwością

 

 

Wybierasz najlepsze IKZE na rynku

pod względem osiąganych zysków
       i kosztów umowy

1. miejsce w rankingu Rzeczpospolitej z 25.04.18 r.
w kat. IKZE w formie ubezpieczeń na życie z UFK


 

 

Kalkulator emerytalny IKZE

Sprawdź, jak zyskać podwójnie

Skorzystaj z kalkulatora emerytalnego IKZE, aby oszacować, na jaką ulgę podatkową możesz liczyć i jaki kapitał zgromadzisz na emeryturę. 

Przejdź do kalkulatora

Jak działa IKZE?

krok 1

Zawierasz z nami umowę.

Określasz w niej m.in. w jakie fundusze kapitałowe będą inwestowane Twoje wpłaty oraz do kogo powinny trafić środki, gdyby Ciebie zabrakło.

krok 2

Oszczędzasz, a wpłaty możesz co roku odliczyć od dochodu.

Za 2020 r. możesz zyskać:
- 2007 zł (jeśli jesteś w 2. progu podatkowym),
- 1066 zł (jeśli jesteś w 1. progu podatkowym),
- 1192 zł (jeśli odprowadzasz 19-procentowy podatek).

krok 3

Zgromadzone środki możesz wypłacić w dowolnym momencie.

Warunki wypłaty będą korzystniejsze po wpłacaniu środków przez 5 dowolnych lat i po przejściu na emeryturę – wtedy wypłacana kwota będzie jedynie pomniejszona o 10% podatek dochodowy.

Szczegółowe informacje

Składki na IKZE w 2020 r.

Częstotliwość
Minimalna składka na IKZE

Maksymalna składka na IKZE

W. Standardowy   W.  Premiowy

Miesięczna 55 zł 544,48 zł 556,06 zł
Kwartalna
165 zł
1633,44 zł
1668,19 zł
Półroczna
330 zł
3266,88 zł
3336,38 zł
Roczna 660 zł
6533,75 zł
6672,77 zł
Bez zadeklarowanej częstotliwości Pierwsza wpłata 250 zł, kolejne wpłaty 50 zł
6533,75 zł 6672,77 zł

Najważniejsze cechy IKZE

Cecha Opis
Czas trwania dowolny
Warunki przystąpienia
wiek - co najmniej 16 lat
Warianty
Standardowy i Premiowy. Jedyną możliwą zmianą jest zmiana z Wariantu Premiowego na Standardowy.
Maksymalna wysokość zainwestowanych wpłat1
Maksymalny roczny limit wpłat: 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej prognozowanego na dany rok; w 2020 r. to 6272 zł.
Wpłaty ponad roczny limit będą zainwestowane w kolejnym roku kalendarzowym.
Minimalna wysokość zainwestowanych
wpłat w Wariancie Premiowym1
2 000 zł – w każdym 3-letnim okresie trwania IKZE
Zmiany funduszy

– możliwa zmiana funduszy na rachunku (dotyczy całości zgromadzonych oszczędności)
   oraz zmiana funduszy we wpłacanej składce (dotyczy nowych wpłat)

– w danym roku trwania IKZE można zmienić: nieograniczoną liczbę razy fundusze w składce,
   sześć razy fundusze na rachunku; każda zmiana jest bezpłatna 

Dostęp do zgromadzonych środkówZwrot i transfer (przeniesienie na inne IKZE) całości zgromadzonych środków:
– przed upływem 12 miesięcy wpłacania środków potrącana jest opłata likwidacyjna wynosząca 500 zł
   (jednak nie więcej niż kwota zwrotu lub transferu),
– po upływie 12 miesięcy wpłacania środków – bez opłat. 
Od zwracanych środków otrzymujący świadczenie powinien opłacić podatek dochodowy, natomiast przenoszone środki są zwolnione z podatku dochodowego.

Wypłata całości zgromadzonych środków możliwa po ukończeniu 65 roku życia oraz po dokonaniu wpłat w 5 dowolnych latach ubezpieczenia:
1) jednorazowa,
2) ratalna:
– przez okres 10 lat – jeśli wpłaty były wnoszone co najmniej przez 10 lat,
– przez okres równy liczbie lat wnoszenia opłat – jeśli wpłaty były wnoszone krócej niż 10 lat.
Przy wypłatach ratalnych potrącana jest opłata operacyjna.
Wypłacane środki będą pomniejszone o 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy.
Zwracane, przenoszone lub wypłacane środki nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych.


Świadczenie
w razie śmierci

W Wariancie Standardowym to 101 proc. wartości zgromadzonych środków (nie mniej niż wartość zgromadzonych środków oraz 100 zł)  i wpłaty ponad roczny limit.
W Wariancie Premiowym to 120 proc. wartości zgromadzonych środków i wpłaty ponad roczny limit; dodatkowo suma ubezpieczenia w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (3000 zł).
Alokacja składek
w Wariancie Standardowym to 96 proc. wpłacanych składek, w Wariancie Premiowym to 94 proc. wpłacanych składek

1 Dotyczy wpłat po odjęciu od nich opłaty administracyjnej oraz – w Wariancie Premiowym – również kosztu ochrony ubezpieczeniowej.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania naszych Klientów.

Czy przystępując do umowy IKZE, muszę zadeklarować, jak długo będę oszczędzać?

Nie jest to potrzebne. To, jak długo i ile oszczędzasz na IKZE, zależy wyłącznie od Ciebie. Minimalna miesięczna składka to 55 zł. Twoje wpłaty nie muszą być stałe, ale im dłużej i więcej będziesz wpłacać, tym bardziej efektywne będzie Twoje oszczędzanie. 

Dla kogo jest przeznaczone IKZE?

IKZE przeznaczone jest dla osób, które chciałyby nie tylko w dłuższym czasie uzbierać dodatkowe oszczędności na emeryturę, ale i korzystać z ulgi podatkowej w PIT. To produkt dla każdej osoby, która rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych (według skali podatkowej 17% albo 32%) lub według stawki liniowej 19% . 

Jak mogę skorzystać z ulgi podatkowej w PIT?

Wpłaty na IKZE możesz odliczyć od dochodu za rok, w którym je wnosiłeś. Pamiętaj, aby w deklaracji podatkowej podać faktycznie zainwestowaną kwotę − jej wysokość znajdziesz w liście informacyjnym, który otrzymasz od nas na początku roku. 

Jak długo warto oszczędzać na IKZE?

Najbardziej efektywne jest systematyczne oszczędzanie w dłuższym czasie. Jeżeli wpłacisz na IKZE jakiekolwiek środki w pięciu dowolnych latach i wypłacisz swoje oszczędności po ukończeniu 65 lat, będą one pomniejszone o podatek dochodowy w wysokości 10%.  

Ile kont zabezpieczenia emerytalnego mogę mieć w tym samym czasie?

W tym samym czasie możesz mieć tylko jedno IKZE.

Co stanie się z moimi środkami, gdyby mnie zabrakło?

Twoje pieniądze nie przepadną. Jeśli przy zawieraniu umowy wskazałeś osoby uposażone, będą one uprawnione do otrzymania Twoich środków. Wypłacone oszczędności będą:
- całkowicie zwolnione z podatku od spadków i darowizn
oraz
- pomniejszone o 10% podatek dochodowy. 

Jak mogę przenieść pieniądze zainwestowane na IKZE w innej instytucji na IKZE prowadzone w Avivie?

Wystarczy, że:
- zgłosisz to przy zawieraniu umowy,
- przekażesz instytucji, w której do tej pory miałeś IKZE, certyfikat z numerem rachunku
   bankowego, na który powinny być przekazane środki. 

Sprawdź inne ubezpieczenia

Indywidualne Konto Emerytalne

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z pakietem bezpłatnych badań

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

Sprzedaż polis poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 - 17:30

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis IKZE znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz załącznikach do tego dokumentu zamieszczonych powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/owu.