Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Obniż podatek w PIT i odłóż pieniądze na przyszłość

Zamów rozmowę

IKZE - dlaczego warto?

Jeśli chcesz zapewnić sobie dodatkową poduszkę finansową, nasze Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest rozwiązaniem dla Ciebie. Dzięki systematycznemu odkładaniu nawet niewielkich kwot możesz zapewnić sobie dodatkowe pieniądze na emeryturze.

Możesz korzystać z ulgi podatkowej

Możesz obniżyć swój podatek  za 2022 r. nawet o 2274 zł, jeśli skorzystasz z tegorocznego limitu wpłat na IKZE

3411 zł to maksymalna ulga podatkowa dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność1

 

Oszczędzasz, jak chcesz

Sam decydujesz, jak długo i z jaką
częstotliwością

 

 

Wybierasz najlepsze IKZE na rynku

pod względem osiąganych zysków
       i kosztów umowy

1. miejsce w rankingu Rzeczpospolitej z 25.04.18 r.
w kat. IKZE w formie ubezpieczeń na życie z UFK

Kalkulator emerytalny IKZE

Sprawdź, jak zyskać podwójnie

Skorzystaj z kalkulatora emerytalnego IKZE, aby oszacować, na jaką ulgę podatkową możesz liczyć i jaki kapitał możesz zgromadzić na emeryturę. 

Przejdź do kalkulatora

Jak działa IKZE?

krok 1

Zawierasz z nami umowę.

Określasz w niej m.in. w jakie fundusze kapitałowe będą inwestowane Twoje wpłaty oraz do kogo powinny trafić środki, gdyby Cię zabrakło.

krok 2

Oszczędzasz, a wpłaty na IKZE możesz co roku odliczyć od dochodu.

Za 2022 r. możesz zyskać:
- 2274 zł lub 3411 zł1 (przy opodatkowaniu stawką 32 proc.),
- 1208 zł lub 1812 zł1
(przy opodatkowaniu stawką 17 proc.),
- 1350 zł1 (przy opodatkowaniu 19 proc. podatkiem liniowym)

krok 3

Zgromadzone środki możesz wypłacić z IKZE w dowolnym momencie.

Warunki wypłaty będą korzystniejsze po wpłacaniu środków przez 5 dowolnych lat i po przejściu na emeryturę – wtedy wypłacana kwota będzie jedynie pomniejszona o 10% podatek dochodowy.

Szczegółowe informacje

Składki na IKZE w 2022 r.

Maksymalna składka na IKZE w 2022 r. wynosi 7 402,50 zł w Wariancie Standardowym oraz 7 560 zł w Wariancie Premiowym.

Przedsiębiorcy, a dokładniej osoby prowadzące pozarolniczą działalność1, mogą korzystać z podwyższonych limitów składek. Dla tej grupy maksymalna składka wynosi 11 103,75 zł w Wariancie Standardowym i 11 340 zł w Wariancie Premiowym.

Częstotliwość Minimalna składka

Maksymalna składka
Wariant Standardowy

Maksymalna składka
Wariant Standardowy dla prowadzących pozarolniczą działalność

Maksymalna składka
Wariant Premiowy
Maksymalna składka
Wariant Premiowy dla prowadzących pozarolniczą działalność1
Miesięczna 55 zł 616,88 zł 925,31 zł

630 zł

945 zł
Kwartalna
165 zł

1 850,63 zł

 

2 775,94 zł

 

1 890 zł

 

2 835 zł

 

Półroczna
330 zł

3 701,25 zł

5 551,88 zł

3 780 zł

 

5 670 zł

 

Roczna 660 zł

7 402,50 zł

11 103,75 zł

 

7 560 zł

11 340 zł

 

Bez zadeklarowanej częstotliwości Pierwsza wpłata 250 zł, kolejne wpłaty 50 zł

7 402,50 zł

11 103,75 zł

 

7 560 zł

 

11 340 zł

 

Najważniejsze cechy IKZE

Cecha Opis
Czas trwania dowolny
Warunki przystąpienia
wiek - co najmniej 16 lat
Warianty
Standardowy i Premiowy. Jedyną możliwą zmianą jest zmiana z Wariantu Premiowego na Standardowy.
Maksymalna wysokość zainwestowanych wpłat2
Maksymalny roczny limit wpłat: 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej prognozowanego na dany rok: w 2022 r. to 7106,40  zł, a dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność1, to 10 659,60  zł.
Wpłaty ponad roczny limit będą zainwestowane w kolejnym roku kalendarzowym.
Minimalna wysokość zainwestowanych
wpłat w Wariancie Premiowym2
2 000 zł – w każdym 3-letnim okresie trwania IKZE
Zmiany funduszy

– możliwa zmiana funduszy na rachunku (dotyczy całości zgromadzonych oszczędności)
   oraz zmiana funduszy we wpłacanej składce (dotyczy nowych wpłat)

– w danym roku trwania IKZE można zmienić: nieograniczoną liczbę razy fundusze w składce,
   sześć razy fundusze na rachunku; każda zmiana jest bezpłatna 

Dostęp do zgromadzonych środkówZwrot i transfer (przeniesienie na inne IKZE) całości zgromadzonych środków:
– przed upływem 12 miesięcy wpłacania środków potrącana jest opłata likwidacyjna wynosząca 500 zł
   (jednak nie więcej niż kwota zwrotu lub transferu),
– po upływie 12 miesięcy wpłacania środków – bez opłat. 
Od zwracanych środków otrzymujący świadczenie powinien opłacić podatek dochodowy, natomiast przenoszone środki są zwolnione z podatku dochodowego.

Wypłata całości zgromadzonych środków możliwa po ukończeniu 65 roku życia oraz po dokonaniu wpłat w 5 dowolnych latach ubezpieczenia:
1) jednorazowa,
2) ratalna:
– przez okres 10 lat – jeśli wpłaty były wnoszone co najmniej przez 10 lat,
– przez okres równy liczbie lat wnoszenia opłat – jeśli wpłaty były wnoszone krócej niż 10 lat.
Przy wypłatach ratalnych potrącana jest opłata operacyjna.
Wypłacane środki będą pomniejszone o 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy.
Zwracane, przenoszone lub wypłacane środki nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych.


Świadczenie
w razie śmierci

W Wariancie Standardowym to 101 proc. wartości zgromadzonych środków (nie mniej niż wartość zgromadzonych środków oraz 100 zł)  i wpłaty ponad roczny limit.
W Wariancie Premiowym to 120 proc. wartości zgromadzonych środków i wpłaty ponad roczny limit; dodatkowo suma ubezpieczenia w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (3000 zł).
Alokacja składek
w Wariancie Standardowym to 96 proc. wpłacanych składek, w Wariancie Premiowym to 94 proc. wpłacanych składek

1 Dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).

2 Dotyczy wpłat po odjęciu od nich opłaty administracyjnej oraz – w Wariancie Premiowym – również kosztu ochrony ubezpieczeniowej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania naszych Klientów.

Czy przystępując do umowy IKZE, muszę zadeklarować, jak długo będę oszczędzać?

Dla kogo jest przeznaczone IKZE?

Jak mogę skorzystać z ulgi podatkowej w PIT?

Jak długo warto oszczędzać na IKZE?

Ile wynosi limit wpłat na IKZE?

Ile kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) mogę mieć w tym samym czasie?

Co stanie się z moimi środkami, gdyby mnie zabrakło?

Jak mogę przenieść pieniądze zainwestowane na IKZE w innej instytucji na IKZE prowadzone w Avivie?

Jak zlecić transfer środków zgromadzonych na IKE/IKZE?

Sprawdź inne ubezpieczenia

Indywidualne Konto Emerytalne

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z pakietem konsultacji medycznych

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

Sprzedaż polis poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 - 17:30

1 Dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).

Dotyczy wpłat po odjęciu od nich opłaty administracyjnej oraz – w Wariancie Premiowym – również kosztu ochrony ubezpieczeniowej.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis IKZE znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz załącznikach do tego dokumentu zamieszczonych powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/owu.