IKE

oszczędzaj bez podatku od zysków

Zamów kontakt

Dlaczego warto?

Zatrzymujesz dla siebie 100% zysków

po spełnieniu warunków określonych w umowie

Oszczędzasz, jak chcesz:

sam decydujesz, jak długo i z jaką
częstotliwością

 

 

Zabezpieczasz finansowo najbliższych,

w razie gdyby Ciebie zabrakło

Kalkulator emerytalny IKE

Sprawdź, jak oszczędzać bez podatku

Przejdź do kalkulatora

Jak działa IKE?

krok 1

Zawierasz z nami umowę.

Określasz w niej m.in. w jakie fundusze kapitałowe będą inwestowane Twoje wpłaty oraz do kogo powinny trafić środki, gdyby Ciebie zabrakło.

krok 2

Oszczędzasz systematycznie lub doraźnie.

Zarządzasz swoją polisą przez Internet: masz nieograniczony dostęp do informacji o swoich oszczędnościach oraz możesz szybko zlecać zmiany funduszy.

krok 3

Zgromadzone środki możesz wypłacić w dowolnym momencie.

Warunki wypłaty będą korzystniejsze po wpłacaniu środków przez 5 dowolnych lat i po przejściu na emeryturę – Twoje oszczędności będą wtedy zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Szczegółowe informacje

Składki na IKE w 2020 r.

Częstotliwość Składka minimalna Składka maksymalna
Miesięczna  300 zł  1320,08 zł
Kwartalna 900 zł 3960,25  zł
Półroczna 1800 zł 7920,50 zł
Roczna
3600 zł 15 841 zł
Bez zadeklarowanej częstotliwości
Pierwsza składka: od 3600 zł, kolejne: od 100 zł 
15 841 zł

Podstawowe cechy IKE

Cecha Opis
Czas trwania
dowolny
Warunki przystąpienia

Wiek − co najmniej 16 lat

Osoby w wieku: 16-18 lat mogą oszczędzać na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują dochody z tytułu umowy
o pracę.

Zmiany funduszy
- możliwa zmiana funduszy na rachunku (dotyczy całości zgromadzonych oszczędności) oraz zmiana   
   funduszy we wpłacanej składce (dotyczy nowych wpłat),
- w danym roku trwania IKE można zmienić: nieograniczoną liczbę razy fundusze w składce,
   12 razy fundusze na rachunku; każda zmiana jest bezpłatna.
Dostęp do zgromadzonych środków

Zwrot:
- całości zgromadzonych środków − możliwy w każdej chwili,
- części zgromadzonych środków − możliwy w każdej chwili, ale wyłącznie w odniesieniu do środków
   wpłaconych na IKE (nie dotyczy transferów).
Od zysków ze zwracanych środków jest potrącany podatek  od zysków kapitałowych, a w razie wpłaty transferowej z PPE potrącane są również inne opłaty wskazane w przepisach prawa.

Transfer (np. przeniesienie na inne IKE) zgromadzonych środków − możliwy w każdej chwili

Wypłata zgromadzonych środków:
- po ukończeniu 60 roku życia (lub 55 roku życia, po nabyciu uprawnień emerytalnych) oraz po wpłacaniu
  środków w 5 dowolnych latach trwania IKE bądź wpłaceniu ponad połowy środków nie później niż 5 lat
  przed ich wypłatą,
Np. osoba, która wpłaciła na IKE 50 tys. zł i wypłaca zgromadzony kapitał w wieku 62 lat, powinna albo wpłacać środki na IKE w dowolnych 5 latach, albo do ukończenia 57 roku życia powinna wpłacić na IKE więcej niż połowę tych środków (ponad 25 tys. zł)
-  w przypadku osób urodzonych do 31.12.1945 r. − po wpłacaniu środków w 3 dowolnych latach trwania IKE bądź
   wpłaceniu ponad połowy środków nie później niż 3 lata przed ich wypłatą,
-  w przypadku osób urodzonych od 1.1.1946 r. do 31.12.1948 r. − po wpłacaniu środków w 4 dowolnych latach
   trwania IKE bądź wpłaceniu ponad połowy środków nie później niż 4 lata przed ich wypłatą.

Formy wypłaty:
- jednorazowa,
- ratalna (w 2 ratach rocznych lub 4 ratach półrocznych).

Zyski z wypłacanych lub przenoszonych środków są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Opłata dystrybucyjna 160 zł
Opłata likwidacyjna - pobierana przy zwrocie lub przy transferze zgromadzonych środków przed upływem 12 miesięcy trwania IKE,
- wynosi 500 zł, jednak nie więcej niż kwota zwrotu lub transferu. 
Świadczenie w razie śmierci Wartość zgromadzonych środków wraz z podstawową sumą ubezpieczenia w razie śmierci
Świadczenie w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 103 proc. zgromadzonych środków, jednak nie mniej niż wartość zgromadzonych środków wraz z sumą ubezpieczenia w razie śmierci

Zyski z oszczędności wypłacanych z IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, a także w ustawie z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania naszych Klientów.

Czy zawierając umowę o prowadzenie IKE, jestem zobowiązany do regularnych wpłat?

Nie, tylko od Ciebie zależy, jak często wpłacasz pieniądze na IKE. Możesz oszczędzać systematycznie lub nieregularnie, raz na jakiś czas, wpłacać wolne środki. 

Dlaczego warto oszczędzać akurat na IKE?

IKE daje Ci możliwość całkowitego zwolnienia wypłacanych środków z podatku od zysków kapitałowych.
Dodatkowo pozwala Ci oszczędzać na prostych i elastycznych zasadach – sam decydujesz:
- ile i jak często wpłacasz (w ramach rocznych limitów),
- w jakie fundusze kapitałowe inwestujesz swoje środki,
- kiedy wypłacasz pieniądze.

Jak długo powinienem oszczędzać na IKE?

Najbardziej efektywne jest systematyczne oszczędzanie w dłuższym czasie. Twoje oszczędności będą całkowicie zwolnione z podatku od zysków, jeśli wypłacisz je po ukończeniu 60 lat (albo 55 lat, po uzyskaniu uprawnień emerytalnych), a także:
- wpłaciłeś na IKE jakiekolwiek środki w pięciu dowolnych latach
albo
- wpłaciłeś ponad połowę środków nie później niż 5 lat przed ich wypłatą.
Jeżeli z ważnego powodu wcześniej sięgniesz po swoje pieniądze (dokonasz zwrotu środków), zyski z przekazanej kwoty będą pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych (podobnie jak wtedy, gdy zdecydowałbyś się na inne formy oszczędzania).

Ile kont emerytalnych mogę mieć w tym samym czasie?

W tym samym czasie możesz mieć tylko jedno IKE.

Czy mogę wycofać środki z konta emerytalnego, po czym za jakiś czas ponownie założyć IKE?

Tak, jeśli skorzystałeś z oszczędności zgromadzonych na IKE:
- przed ukończeniem 60 lat (albo 55 lat, przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych),
- oszczędzałeś krócej niż 5 lat.

Czy mogę wypłacić tylko część moich oszczędności z IKE?

Tak, w razie potrzeby możesz w dowolnej chwili sięgnąć po część swoich pieniędzy. W takiej sytuacji od zysków z wypłacanej kwoty odprowadzimy podatek. 

Co stanie się z moimi środkami, gdyby mnie zabrakło?

Twoje pieniądze nie przepadną. Jeśli przy zawieraniu umowy wskazałeś osoby uposażone, będą one uprawnione do otrzymania Twoich oszczędności. Wypłacona kwota będzie całkowicie zwolniona z podatku dochodowego oraz z podatku od spadków i darowizn.

Jak mogę przenieść pieniądze zainwestowane na IKE w innej instytucji na IKE prowadzone w Avivie?

Wystarczy, że:
- zgłosisz to Agentowi przy zawieraniu umowy,
- przekażesz instytucji, w której do tej pory miałeś IKE, certyfikat z numerem rachunku
  bankowego, na który powinny być przekazane środki.

Sprawdź inne ubezpieczenia

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z pakietem bezpłatnych badań

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis IKE znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz załącznikach do tego dokumentu zamieszczonych powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/owu.