Wypłata środków w przypadku śmierci

Kwestie związane z wypłatą środków w przypadku śmierci uczestnika OFE są regulowane Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 989, tekt jednolity, z późn. zm.), dalej ustawa o OFE.

To warto wiedzieć:

zwiń / rozwiń