Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Program oszczędnościowy ze zwrotem podatku (nawet 1637 zł w 2017 roku)

Dowiedz się więcej bezpłatnie oddzwonimy

Czym jest IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, oferujący przywileje podatkowe i pozwalający Ci na uzbieranie przez lata dodatkowej sumy pieniędzy.

Dlaczego warto?

  • Ulga podatkowa w PIT każdego roku Co roku możesz odliczać od dochodu środki zainwestowane w IKZE (do określonego limitu). Dzięki czemu już za ten rok możesz otrzymać zwrot nawet 1637 zł.

    Aby to zrobić, wystarczy do zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36 i PIT-37) dołączyć załącznik - PIT-0. Wpłaty dokonywane na IKZE odliczysz wypełniając pola 29-30 (zobacz). Formularz PIT-0 oraz objaśnienie do dokumentu możesz pobrać ze strony Ministerstwa Finansów
  • Bez podatku od zysków kapitałowych zachowujesz całość wypracowanych zysków niezależnie od tego, kiedy wpłacasz pieniądze, nie płacisz podatku od zysków kapitałowych przy zmianie funduszy
  • Oszczędzasz, jak długo chcesz czas oszczędzania oraz wybór momentu, w którym je rozpoczynasz, zależy wyłącznie od Ciebie (ważne, żebyś wnosił wpłaty przez co najmniej 5 dowolnych lat)

Warto wiedzieć

Prezentowana umowa jest umową o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. umowy regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo informuje, że inwestycje w UFK są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. W ramach ww. umowy ubezpieczający może wybrać UFK o różnej charakterystyce i ryzyku inwestycyjnym. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz opłat związanych z UFK znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz w Wykazie opłat i limitów.

Wszystkie dokumenty dostępne są powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/dokumenty-zycie. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc na infolinię (tel. +48 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.

Jak założyć IKZE?

Przez telefon

Zamów rozmowę z konsultantem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania. W trakcie rozmowy będziesz mógł zawrzeć umowę przez telefon.

Zamów rozmowę

U agenta lub w placówce

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Szukaj

Masz pytanie? Zadzwoń!

infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-20:00

+48 22 557 44 44
zwiń / rozwiń