Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk Kompleksowe zabezpieczenie mienia Twojego i pracowników

Zapytaj o ofertę u agenta

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy bezpłatnie

Zamów rozmowę

Zabezpieczenie mienia na każdą ewentualność

Mienie Twojej korporacji może zostać zniszczone lub uszkodzone w wyniku wielu trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych. Co zrobić, by zabezpieczyć je na każdą ewentualność? Wykupić polisę obejmującą wszelkie szkody powstałe w wyniku jakichkolwiek zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Czym jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

To ubezpieczenie chroniące mienie będącego własnością lub znajdującego się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego. Jej przedmiotem mogą być budynki, maszyny i urządzenia, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, surowce, półfabrykaty i gotowe wyroby, nieruchomości osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników oraz inne mienie przyjęte do ubezpieczenia przez Avivę.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu:

  • Ubezpieczone ryzyka Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.
  • Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia, odrębna dla poszczególnych kategorii ubezpieczanego mienia (m. in. dla budynków, maszyn, wyposażenia biura, gotówki oraz prywatnych rzeczy pracowników) ustalana jest przez Ubezpieczającego.

Prezentowana umowa to ubezpieczenie z Działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej („pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe”), którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty dostępne są powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/dokumenty-dla-firm. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc na infolinię Towarzystwa (tel. +48 22 557 44 44) oraz u pośredników ubezpieczeniowych.

Jesteś zainteresowany?

Znajdź placówkę lub agenta

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Szukaj

Zostaw kontakt, umówimy Cię z agentem

 Zostaw kontakt do siebie, a my umówmy Cię z agentem w Twojej okolicy w wygodnym dla Ciebie terminie.

Zamów rozmowę

Masz pytanie? Zadzwoń!

infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

+48 22 557 44 44
zwiń / rozwiń