Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń Ochrona firmy w szerokim zakresie zdarzeń losowych

Zapytaj o ofertę u agenta

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy bezpłatnie

Zamów rozmowę

Ochrona Twojego mienia przed tym, co nieoczekiwane

Pożar, powódź i inne zdarzenia losowe mogą narazić Twoją firmę na nieprzewidziane, często bardzo poważne, straty. Możesz je jednak skutecznie zminimalizować.

Czym jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

To produkt dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Umowa dotyczy mienia będącego własnością lub znajdującego się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego. Jej przedmiotem mogą być budynki i budowle wraz z instalacjami, maszyny i urządzenia, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, surowce, półfabrykaty i gotowe wyroby, nieruchomości osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników oraz inne mienie przyjęte do ubezpieczenia przez Avivę.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu:

 • Ubezpieczone ryzyka Ubezpieczeniem mogą być objęte, w zależności od wybranego zakresu, szkody powstałe w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, nawałnicy, gradobicia, lawiny, ciężaru śniegu lub lodu, osunięcia się ziemi, zalania, powodzi, upadku drzewa i wielu innych zdarzeń losowych określonych w umowie.
 • Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia, odrębna dla poszczególnych kategorii ubezpieczanego mienia, ustalana jest przez Ubezpieczającego. W odniesieniu do budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia suma ustalana jest odrębnie dla każdej pozycji ujętej w ewidencji środków trwałych.

  Prezentowana umowa to ubezpieczenie z Działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej („pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe”), którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

  Dokumenty dostępne są powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/dokumenty-dla-firm. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc na infolinię Towarzystwa (tel. +48 22 557 44 44) oraz u pośredników ubezpieczeniowych.

  Jesteś zainteresowany?

  Znajdź placówkę lub agenta

  Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

  Szukaj

  Zostaw kontakt, umówimy Cię z agentem

   Zostaw kontakt do siebie, a my umówmy Cię z agentem w Twojej okolicy w wygodnym dla Ciebie terminie.

  Zamów rozmowę

  Masz pytanie? Zadzwoń!

  infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

  +48 22 557 44 44
  zwiń / rozwiń