Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości "Twój dom " możesz kupić online na dwa sposoby:

1) Bez logowania do serwisu MojaAviva,

2) Po zalogowaniu się do serwisu MojaAviva.

 

5% zniżki za ekologiczne rozwiązania dla domu

5% zniżki w składce ubezpieczenia Twój Dom, w ryzyku pożaru i innych zdarzeń losowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz ich elementami stałymi za zastosowane ekologiczne rozwiązania w domu  lub mieszkaniu, w tym: przydomowa oczyszczalnia, zbiornik na deszczówkę, instalacja fotowoltaiczna, solary, pompa ciepła, rekuperacja.

5% zniżki za płatność w MojejAvivie

5% zniżki na ubezpieczenie domu lub mieszkania, jeśli opłacisz składkę w MojejAvivie. Zaloguj się do serwisu i zapłać online za ubezpieczenie. Twoja zniżka naliczy się automatycznie.

5% zniżki dla Klientów Avivy (z wyłączeniem Klientów OFE)
5% zniżki za to, że jesteś już naszym Klientem (posiadasz inne produkty, oprócz Klientów OFE). Zniżka naliczana jest tylko dla Klientów zalogowanych do serwisu MojaAviva.

Możesz jednocześnie skorzystać  ze zniżki 5% za płatność w MojejAvivie oraz ze zniżki 5%, jeśli jesteś już naszym Klientem (posiadasz inne produkty w Avivie, oprócz OFE. Zniżki naliczają się metodą iloczynową.

 

Ważna informacja dotycząca składki za ubezpieczenie mieszkania lub domu

Składka za ubezpieczenie domu lub mieszkania po zniżce nie może być niższa od składki minimalnej. Składka minimalna jest uzależniona od okresu obowiązywania polisy i sposobu płatności za polisę:

 • Składka minimalna  za polisę na 1 rok płatna jednorazowo wynosi 150zł
 • Składka minimalna  za polisę na 1 rok płatna w 2 ratach wynosi 300zł
 • Składka minimalna  za polisę na 2 lata płatna jednorazowo wynosi 300zł
 • Składka minimalna  za polisę na 2 lata płatna w 2 ratach wynosi 300zł
 • Składka minimalna  za polisę na 2 lata płatna w 4 ratach wynosi 600zł
 • Składka minimalna  za polisę na 3 lata płatna jednorazowo wynosi 450zł
 • Składka minimalna  za polisę na 3 lata płatna w 3 ratach wynosi 450zł
 • Składka minimalna  za polisę na 3 lata płatna w 6 ratach wynosi 900zł

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie komunikacyjne OC lub pakiet OC/AC możesz kupić na dwa sposoby:

 

1) Bez logowania do serwisu MojaAviva otrzymasz:

 • maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę. Zniżki są naliczane osobno dla OC i osobno dla AC;
 • 17% zniżki na AC, jeśli kupujesz je w pakiecie z OC w Avivie
 • Pamiętaj, że nawet jeśli obliczysz składkę poza MojąAvivą, to zawsze możesz zapłacić mniej logując się do serwisu MojaAviva i dokonując płatności online z ekstra zniżką 4% na OC i AC. Twoja zniżka naliczy się automatycznie.

Składka po zniżkach nie może być niższa niż 430 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC.

 

2) Po zalogowaniu się do serwisu MojaAviva otrzymasz:

 • maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę. Zniżki są naliczane osobno dla OC i osobno dla AC.
 • 17% zniżki na AC, jeśli kupujesz je w pakiecie z OC w Avivie
 • 5% zniżki za to, że jesteś już naszym Klientem (jeśli posiadasz inne produkty Avivy, oprócz OFE, zniżka naliczy się automatycznie w serwisie MojaAviva).
 • 4% zniżki na OC i AC, jeśli opłacisz składkę w MojejAvivie. Zaloguj się do serwisu i zapłać online za ubezpieczenie komunikacyjne (OC lub pakiet OC/AC). Twoja zniżka naliczy się automatycznie.

  Możesz jednocześnie skorzystać ze zniżki 5% dla Klientów (jeśli posiadasz inne produkty w Avivie, oprócz OFE) oraz ze zniżki 4% za płatność w MojejAvivie. Zniżki naliczają się metodą iloczynową.

Składka po zniżkach nie może być niższa niż 430 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC. 

Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie turystyczne „Twoja Podróż” możesz kupić online na dwa sposoby:

1) Bez logowania do serwisu MojaAviva

2) Po zalogowaniu się do serwisu MojaAviva


Otrzymasz 10% zniżki na całą polisę, jeśli kupisz ubezpieczenie turystyczne zarówno po zalogowaniu się do serwisu online MojaAviva, jak i bez logowania. 

Zniżka naliczy się automatycznie. Pakiety dostępne w ubezpieczeniu turystycznym „Twoja Podróż”

Zakres ubezpieczenia (ryzyka) Pakiet podstawowy Pakiet uniwersalny Pakiet elastyczny
Pokrycie kosztów leczenia i transportu do szpitala  Tak  Tak  Tak
Pokrycie kosztów, jeśli wyrządzisz innym szkodę (OC)  Tak  Tak  Tak
Odszkodowanie w razie wypadku (NNW)  Tak  Tak  Tak
Odszkodowanie za skradziony lub zniszczony bagaż  Nie  Tak  Tak
Odszkodowanie za uszkodzony sprzęt sportowy Nie Nie  Tak
Ubezpieczenie domu lub mieszkania od kradzieży Nie  Tak  Tak
Ubezpieczenie domu lub mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych Nie  Tak  Tak
Odszkodowanie, jeśli odwołasz udział w wycieczce z biura podróży lub wrócisz z niej wcześniej Nie Nie  Tak

Kupując ubezpieczenie podróży masz do wyboru 3 pakiety: podstawowy, uniwersalny oraz elastyczny

Pakiet podstawowy - obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków z określonymi sumami ubezpieczenia, których nie można zmieniać. 

Pakiet uniwersalny - jest bardziej złożoną propozycją produktową. Obejmuje wyżej wskazane ubezpieczenia oferowane w ramach pakietu podstawowego oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego i ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas wyjazdu. Dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń wysokość sum ubezpieczenia jest określona i nie można jej zmieniać.

Pakiet elastyczny pozwala na samodzielne wybranie zakresu oraz sum ubezpieczenia. Od Ciebie zależy, czy wybierzesz wszystkie elementy, czy tylko niektóre. Jeśli wybierzesz sumę ubezpieczenia 0 zł, nie będziesz posiadał ochrony ubezpieczeniowej w danym zakresie. Na przykład: jeśli wybierzesz 0 zł dla "Pokrycia kosztów, jeśli wyrządzisz innym szkodę" i uszkodzisz telewizor w hotelu, nie otrzymasz pieniędzy od Avivy na pokrycie kosztów tej szkody. 

 

 

Ważna informacja dotycząca ceny za ubezpieczenie „Twoja Podróż”

Zwróć uwagę, że cena za ubezpieczenie turystyczne nie może być niższa od ceny minimalnej. 

Cena minimalna jest ustalona dla każdego pakietu oddzielnie. W zależności od wybranego pakietu, cena składki za ubezpieczenie (po naliczeniu zniżki) nie może być niższa niż 16 lub 26 zł.

 • 16 zł dla pakietu podstawowego i elastycznego (bez ubezpieczenia domu lub mieszkania na czas wyjazdu),
 • 26 zł dla pakietu uniwersalnego i elastycznego (z ubezpieczeniem domu lub mieszkania na czas wyjazdu).