Informacje o zniżkach

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości "Twój dom " możesz kupić online na dwa sposoby:

1) Bez logowania do serwisu MojaAviva,

2) Po zalogowaniu się do serwisu MojaAviva.

 

5% zniżki za płatność w MojejAvivie

5% zniżki na ubezpieczenie domu lub mieszkania, jeśli opłacisz składkę w MojejAvivie. Zaloguj się do serwisu i zapłać online za ubezpieczenie. Twoja zniżka naliczy się automatycznie.

 

5% zniżki dla klientów Avivy ( z wyłączeniem Klientów OFE)

5% zniżki za to, że jesteś już naszym klientem ( posiadasz inne produkty). Zniżka naliczana jest tylko dla Klientów zalogowanych do serwisu MojaAviva

 

Ważna informacja dotycząca składki za ubezpieczenie mieszkania lub domu

Składka za ubezpieczenie domu lub mieszkania po zniżce nie może być niższa od składki minimalnej. Składka minimalna jest uzależniona od okresu obowiązywania polisy i sposobu płatności za polisę:

 • Składka minimalna  za polisę na 1 rok płatna jednorazowo wynosi 100zł
 • Składka minimalna  za polisę na 1 rok płatna w 2 ratach wynosi 200zł
 • Składka minimalna  za polisę na 1 rok płatna w 4 ratach wynosi 400zł
 • Składka minimalna  za polisę na 2 lata płatna jednorazowo wynosi 200zł
 • Składka minimalna  za polisę na 2 lata płatna w 2 ratach wynosi 200zł
 • Składka minimalna  za polisę na 2 lata płatna w 4 ratach wynosi 400zł
 • Składka minimalna  za polisę na 3 lata płatna jednorazowo wynosi 300zł
 • Składka minimalna  za polisę na 3 lata płatna w 3 ratach wynosi 300zł
 • Składka minimalna  za polisę na 3 lata płatna w 6 ratach wynosi 600zł

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie komunikacyjne OC lub pakiet OC/AC możesz kupić na dwa sposoby:

 

1) Bez logowania do serwisu MojaAviva otrzymasz:

 • maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę. Zniżki są naliczane osobno dla OC i osobno dla AC;
 • 17% zniżki na AC, jeśli kupujesz je w pakiecie z OC w Avivie.
 • Pamiętaj, że nawet jeśli obliczysz składkę poza MojąAvivą, to zawsze możesz zapłacić mniej logując się do serwisu MojaAviva i dokonując płatności online z ekstra zniżką 4% na OC i AC. Twoja zniżka naliczy się automatycznie.
 • Składka po zniżkach nie może być niższa niż 480 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC. 

 

2) Po zalogowaniu się do serwisu MojaAviva otrzymasz:

 • maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę. Zniżki są naliczane osobno dla OC i osobno dla AC.
 • 17% zniżki na AC, jeśli kupujesz je w pakiecie z OC w Avivie.
 • 5% specjalnej zniżki za obliczenie składki w MojejAvivie. Aby otrzymać tę zniżkę, musisz najpierw zalogować się do serwisu MojaAviva, a następnie wypełnić formularz od pierwszego do ostatniego kroku. Twoja zniżka naliczy się automatycznie.
 • 4% zniżki na OC i AC, jeśli opłacisz składkę w MojejAvivie. Zaloguj się do serwisu i zapłać online za ubezpieczenie komunikacyjne (OC lub pakiet OC/AC). Twoja zniżka naliczy się automatycznie.
 • Składka po zniżkach nie może być niższa niż 480 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC. 

 

Ważna informacja dotycząca składki za ubezpieczenie komunikacyjne OC lub OC/AC

Składka za ubezpieczenie komunikacyjne (OC lub OC/AC) po zniżce nie może być niższa od składki minimalnej. Składka minimalna jest ustalona dla każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie:

 • Składka za ubezpieczenie OC (bez AC) po zniżce nie może być niższa niż 480 zł;
 • Składka za ubezpieczenie OC (w pakiecie z AC) po zniżce nie może być niższa niż 300 zł;
 • Składka za ubezpieczenie AC po zniżce nie może być niższa niż 350 zł,
 • Składka za ubezpieczenie pakietu OC i AC po zniżce nie może być niższa niż 650 zł.

Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie turystyczne „Twoja Podróż” możesz kupić online na dwa sposoby:

1) Bez logowania do serwisu MojaAviva,

2) Po zalogowaniu się do serwisu MojaAviva.

Otrzymasz 20% zniżki na całą polisę, jeśli kupisz ubezpieczenie w MojejAvivie. Zniżka naliczona jest automatycznie. Akcja obowiązuje w dniach 12.08.2020 – 30.09.2020.

 

Pakiety dostępne w ubezpieczeniu turystycznym „Twoja Podróż”

Zakres ubezpieczenia (ryzyka) Pakiet podstawowy Pakiet uniwersalny Pakiet elastyczny
Pokrycie kosztów leczenia i transportu do szpitala      
Pokrycie kosztów, jeśli wyrządzisz innym szkodę (OC)      
Odszkodowanie w razie wypadku (NNW)      
Odszkodowanie za skradziony lub zniszczony bagaż      
Odszkodowanie za uszkodzony sprzęt sportowy      
Ubezpieczenie domu lub mieszkania od kradzieży      
Ubezpieczenie domu lub mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych      
Odszkodowanie, jeśli odwołasz udział w wycieczce z biura podróży lub wrócisz z niej wcześniej      

Kupując ubezpieczenie podróży masz do wyboru 3 pakiety: podstawowy, uniwersalny oraz elastyczny

Pakiet podstawowy - obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków z określonymi sumami ubezpieczenia, których nie można zmieniać. 

Pakiet uniwersalny - jest bardziej złożoną propozycją produktową. Obejmuje wyżej wskazane ubezpieczenia oferowane w ramach pakietu podstawowego oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego i ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas wyjazdu. Dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń wysokość sum ubezpieczenia jest określona i nie można jej zmieniać.

Pakiet elastyczny pozwala na samodzielne wybranie zakresu oraz sum ubezpieczenia. Od Ciebie zależy, czy wybierzesz wszystkie elementy, czy tylko niektóre. Jeśli wybierzesz sumę ubezpieczenia 0 zł, nie będziesz posiadał ochrony ubezpieczeniowej w danym zakresie. Na przykład: jeśli wybierzesz 0 zł dla "Pokrycia kosztów, jeśli wyrządzisz innym szkodę" i uszkodzisz telewizor w hotelu, nie otrzymasz pieniędzy od Avivy na pokrycie kosztów tej szkody. 

 

 

Ważna informacja dotycząca ceny za ubezpieczenie „Twoja Podróż”

Zwróć uwagę, że cena za ubezpieczenie turystyczne nie może być niższa od ceny minimalnej. 

Cena minimalna jest ustalona dla każdego pakietu oddzielnie. W zależności od wybranego pakietu, cena składki za ubezpieczenie (po naliczeniu zniżki) nie może być niższa niż 16 lub 26 zł.

 • 16 zł dla pakietu podstawowego i elastycznego (bez ubezpieczenia domu lub mieszkania na czas wyjazdu),
 • 26 zł dla pakietu uniwersalnego i elastycznego (z ubezpieczeniem domu lub mieszkania na czas wyjazdu).