Ubezpieczenie turystyczne

Informacja o zniżkach

Ubezpieczenie turystyczne „Twoja Podróż” możesz kupić online na dwa sposoby:

1) po zalogowaniu się do serwisu MojaAviva
  • otrzymasz ekstra 20% zniżki na pierwszego ubezpieczonego. Zniżka naliczona jest automatycznie. Akcja zniżkowa trwa do 4.09.2019 godz. 23.59.
  • 35% zniżki otrzymasz na drugą i kolejne osoby ubezpieczone. Zniżka naliczona jest automatycznie. Akcja obowiązuje do odwołania.
2) bez logowania do serwisu MojaAviva
  • 35% zniżki otrzymasz na drugą i kolejne osoby ubezpieczone. Zniżka naliczona jest automatycznie. Akcja obowiązuje do odwołania.
  • Pierwszy ubezpieczony nie otrzymuje zniżki na ubezpieczenie turystyczne.

Przykładowa kalkulacja zniżek

Przykładowa kalkulacja dotyczy ubezpieczenia „Twoja Podróż” dla 4 osób, zakupionego w okresie trwania akcji zniżkowej. Polisa dotyczy 12-dniowej podróży po Europie.

Wybrany został pakiet elastyczny z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia oraz transportu do szpitala na poziomie 40 000 zł.

Osoba

Cena wyjściowa (bez zniżek)

Cena ze zniżką 35% dla drugiej i kolejnych osób (bez logowania do serwisu MojaAviva) Cena ze zniżką 20% dla pierwszej osoby oraz zniżką 35% dla drugiej i kolejnych osób (po zalogowaniu się do serwisu MojaAviva)

1

40 zł

40 zł

32 zł (cena po zniżce 20% po logowaniu)

2

40 zł

26 zł (cena po zniżce 35%)

26 zł (cena po zniżce 35%)

3

40 zł

26 zł (cena po zniżce 35%)

26 zł (cena po zniżce 35%)

4

40 zł

26 zł (cena po zniżce 35%)

26 zł (cena po zniżce 35%)

SUMA

160 zł

118 zł

110 zł

Pakiety dostępne w ubezpieczeniu turystycznym „Twoja Podróż”

Kupując ubezpieczenie podróży masz do wyboru 3 pakiety: podstawowy, uniwersalny oraz elastyczny.

  • Pakiet podstawowy - obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków z określonymi sumami ubezpieczenia, których nie można zmieniać. 
  • Pakiet uniwersalny - jest bardziej złożoną propozycją produktową. Obejmuje wyżej wskazane ubezpieczenia oferowane w ramach pakietu podstawowego oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego i ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas wyjazdu. Dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń wysokość sum ubezpieczenia jest określona i nie można jej zmieniać.
  • Pakiet elastyczny pozwala na samodzielne wybranie zakresu oraz sum ubezpieczenia. Od Ciebie zależy, czy wybierzesz wszystkie elementy, czy tylko niektóre. Jeśli wybierzesz sumę ubezpieczenia 0 zł, nie będziesz posiadał ochrony ubezpieczeniowej w danym zakresie. Na przykład: jeśli wybierzesz 0 zł dla "Pokrycia kosztów, jeśli wyrządzisz innym szkodę" i uszkodzisz telewizor w hotelu, nie otrzymasz pieniędzy od Avivy na pokrycie kosztów tej szkody. 

 

Zakres ubezpieczenia (ryzyka) Pakiet podstawowy Pakiet uniwersalny Pakiet elastyczny
Pokrycie kosztów leczenia i transportu do szpitala      
Pokrycie kosztów, jeśli wyrządzisz innym szkodę (OC)      
Odszkodowanie w razie wypadku (NNW)      
Odszkodowanie za skradziony lub zniszczony bagaż      
Odszkodowanie za uszkodzony sprzęt sportowy      
Ubezpieczenie domu lub mieszkania od kradzieży      
Ubezpieczenie domu lub mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych      
Odszkodowanie, jeśli odwołasz udział w wycieczce z biura podróży lub wrócisz z niej wcześniej      

Ważna informacja dotycząca ceny za ubezpieczenie „Twoja Podróż”

Zwróć uwagę, że cena za ubezpieczenie turystyczne nie może być niższa od ceny minimalnej. 

Cena minimalna jest ustalona dla każdego pakietu oddzielnie. W zależności od wybranego pakietu, cena składki za ubezpieczenie (po naliczeniu zniżki) nie może być niższa niż 16 lub 26 zł.

  • 16 zł dla pakietu podstawowego i elastycznego (bez ubezpieczenia domu lub mieszkania na czas wyjazdu),
  • 26 zł dla pakietu uniwersalnego i elastycznego (z ubezpieczeniem domu lub mieszkania na czas wyjazdu).