Wypadek (ubezpieczenia na życie i zdrowie)

Sprawdź, jak otrzymać wypłatę w razie np. uszczerbku na zdrowiu, rehabilitacji, pobytu w szpitalu lub kalectwa po wypadku

Zgłoś wypadek online

 • Nie musisz drukować, podpisywać i skanować formularza
 • Status zgłoszenia sprawdzasz w MojejAvivie
 • Wypłatę z ubezpieczenia możesz otrzymać nawet tego samego dnia

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby zgłosić zdarzenie, przygotuj poniższe dokumenty.

Wniosek, jeśli zgłosisz zdarzenie mailem lub listownie

Jeśli chcesz otrzymać wypłatę z ubezpieczenia w razie:

 • kalectwa wskutek wypadku
 • uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku i poniesienia kosztów rehabilitacji
 • pobytu w szpitalu wskutek wypadku
 • poniesienia kosztów operacji plastycznych po wypadku
 • poniesienia kosztów leczenia skutków wypadku

Pobierz i wypełnij ten formularz:

Wniosek o wypłatę - skutki nieszczęśliwego wypadku

 

Jeśli chcesz wnioskować o wypłatę z ubezpieczenia w razie niezdolności do pracy lub chcesz skorzystać z ubezpieczenia składki, wypełnij ten formularz:

Wniosek - niezdolność do pracy, ubezpieczenie składki

Pozostałe dokumenty

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumenty potwierdzające nieszczęśliwy wypadek, a także kopia notatki policyjnej, postanowienia prokuratury lub kopia protokołu BHP, jeśli prowadzono postępowanie w sprawie wypadku 
 • w przypadku pobytu w szpitalu – dokumentacja medyczna z prowadzonego leczenia, w tym: karty leczenia szpitalnego, karty historii choroby i wyniki badań
 • w przypadku leczenia lub rehabilitacji – oryginały faktur i rachunków dokumentujących wydatki na leczenie, rehabilitację i zakup sprzętu ortopedycznego
 • w przypadku niezdolności do pracy (również w ramach ubezpieczenia składki) – kopie dokumentów potwierdzających nieprzerwaną niezdolność do pracy, zwolnień lekarskich, decyzji ZUS, KRUS lub innych organów rentowych
 • dodatkowo w przypadku świadczenia dla małżonka/partnera – kopia dowodu osobistego małżonka/partnera lub kopie aktów urodzenia/małżeństwa 
 • dodatkowo w przypadku świadczenia dla dziecka – kopia aktu urodzenia dziecka

Jak przesłać zgłoszenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów przekaż je nam w wybrany przez siebie sposób

Online

Wypełnij zgłoszenie w serwisie MojaAviva

E-mailem

Prześlij skany lub zdjęcia dokumentów na  bok@aviva.pl

Pocztą tradycyjną

Wyślij dokumenty na adres:

Aviva
ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Status zgłoszenia sprawdzisz online w serwisie MojaAviva w zakładce “Moje szkody i roszczenia”