Wypadek (zgłoszenie z ubezpieczenia NNW)

Sprawdź, jak otrzymać wypłatę z ubezpieczenia Grono (również dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), Moje Bezpieczeństwo Prestiż, a także ubezpieczenia mieszkania, samochodu, podróży

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby zgłosić zdarzenie, przygotuj poniższe dokumenty.

Wniosek o wypłaty

Trwały uszczerbek na zdrowiu

  • Zgłoszenie z ubezpieczenia Moje Bezpieczeństwo Prestiż, Grono (również dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) Pobierz wniosek
  • Zgłoszenie z ubezpieczenia samochodu, domu lub mieszkania, podróży Pobierz wniosek
Śmierć
  • Zgłoszenie z ubezpieczenia Moje Bezpieczeństwo Prestiż, Grono (również dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) Pobierz wniosek
  • W przypadku zgłoszenia z ubezpieczenia samochodu, domu lub mieszkania, podróży Pobierz wniosek

Pozostałe dokumenty

  • w przypadku uszczerbku - karta leczenia szpitalnego lub historia choroby z pierwszej wizyty po wypadku i dalsze dokumenty z leczenia
  • w przypadku śmierci -  zdjęcie lub skan aktu zgonu oraz dokumentacja ze szpitala lub z policji o okolicznościach wypadku śmiertelnego
  • w przypadku zgłoszenia z Karty Dużej Rodziny - oprócz dokumentacji medycznej dołącz również pisma z policji, prokuratury lub sądu oraz kopię legitymacji szkolnej poszkodowanego

Jak przesłać zgłoszenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów przekaż je nam w wybrany przez siebie sposób

E-mailem

Prześlij skany lub zdjęcia dokumentów na:

- Zgłoszenie z ubezpieczenia Moje Bezpieczeństwo Prestiż, Grono - szkody_osobowe@aviva.pl

- Zgłoszenie z ubezpieczenia samochodu, domu lub mieszkania - szkody@aviva.pl

- Zgłoszenie z ubezpieczenia podróży - szkody_travel@aviva.com

Pocztą tradycyjną

Wyślij dokumenty na adres:

Aviva
ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Mailem

Napisz do nas na:

- szkody_osobowe@aviva.pl (ubezpieczenie Moje Bezpieczeństwo Prestiż, Grono)

szkody@aviva.pl (ubezpieczenie samochodu, domu lub mieszkania)

szkody_travel@aviva.com (ubezpieczenie podróży)

W wiadomości podaj numer zgłoszenia

Telefonicznie

Zadzwoń pod numer telefonu +48 22 557 44 44

Infolinia jest czynna pon-pt: 8:00-19:00