Wypadek lub choroba dziecka

Sprawdź, jak otrzymać wypłatę z ubezpieczenia szkolnego NNW Twoje Dziecko w razie np. złamania lub oparzenia

Zgłoś wypadek online

 
  • Dla części zgłoszeń, proponowaną kwotę wypłaty otrzymasz od razu po wypełnieniu wniosku.
  • Omijasz formalności - nie musisz drukować, podpisywać ani skanować formularza.
  • Jeśli jednak będziemy musieli rozpatrzyć Twoje roszczenie, jego status sprawdzisz online.
Jeśli wypadek zdarzył się przed rokiem szkolnym 2019/2020 złóż wniosek mailem lub listownie.

 

 

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby zgłosić zdarzenie, przygotuj poniższe dokumenty.

Wniosek, jeśli zgłosisz wypadek mailem lub listownie

Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie z ubezpieczenia NNW Twoje Dziecko, pobierz i wypełnij jeden z poniższych wniosków: 

Jeżeli chcesz zgłosić szkodę z ubezpieczenia NNW Grono szkolne za rok szkolny 2018/2019, pobierz i wypełnij wniosek o wypłatę z ubezpieczenia Grono. Pobierz wniosek

Pozostałe dokumenty

  • dokumentacja medyczna (np. karta informacyjna z udzielenia pierwszej pomocy, z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego)
  • pisma z policji, prokuratury lub sądu
  • faktury za leczenie lub rehabilitację

Jak przesłać zgłoszenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów przekaż je nam w wybrany przez siebie sposób

Online

Wypełnij zgłoszenie w serwisie MojaAviva

E-mailem

Prześłij skany lub zdjęcia dokumentów na szkody_osobowe@aviva.pl

Pocztą tradycyjną

Wyślij dokumenty na adres:

Aviva
ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Status zgłoszenia sprawdzisz online w serwisie MojaAviva w zakładce “Moje szkody i roszczenia”