Ubezpieczenie Grono (również dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), Moje Bezpieczeństwo Prestiż

Jak zgłosić zdarzenie?

Potrzebne dokumenty

 • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia np. karta leczenia szpitalnego lub historia choroby z pierwszej wizyty po wypadku i dalsze dokumenty z leczenia
 • W przypadku zgłoszenia z programu “Aviva dla dużych rodzin” - oprócz dokumentacji medycznej dołącz również pisma z policji, prokuratury lub sądu oraz kopię legitymacji szkolnej lub studenckiej poszkodowanego dziecka
Sposoby zgłoszenia zdarzenia
 
Jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie mailem lub przesłać dokumenty pocztą tradycyjną, pobierz, wypełnij i podpisz formualrz: 
 • Zgłoszenie zdarzenie z ubezpieczenia NNW Grono, Moje Bezpieczeństwo Prestiż Pobierz formularz
 • Zgłoszenie zdarzenie za rok szkolny 2018/2019 z ubezpieczenia NNW Grono szkolne Pobierz formularz
 
Zgłoś zdarzenie w wybrany przez siebie sposób:
 • E-mailem
  Prześlij zdjęcia dokumentówna adres: szkody_osobowe@aviva.pl
 • Telefonicznie
  Zadzwoń pod numer telefonu +48 22 557 44 44.
  Infolinia jest czynna pon.-pt. 8:00-19:00
 • Pocztą tradycyjną
  Wyślij dokumenty na adres:
  Aviva, Dział Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych
  ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa