Wypadek, choroba, leczenie i pobyt w szpitalu

Wybierz ubezpieczenie

Indywidualne i grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie, ubezpieczenie NNW Twoje Dziecko

W serwisie MojaAviva łatwo i wygodnie zgłosisz wypadek, leczenie i pobyt w szpitalu, a z ubezpieczenia Twoje Dziecko - również chorobę

Ubezpieczenie samochodu, domu, mieszkania, podróży

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Grono (również dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), Moje Bezpieczeństwo Prestiż

Ubezpieczenie NNW

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Dla ubezpieczeń:

  • na życie i zdrowie m.in. Twoje Życie, Twój Plan, Nowa Perspektywa, Opiekun, Opiekun VIP, Zespół, Dalej Razem, juniorGO, Uniwersalne, Plus, Perspektywa, Absolwent
  • NNW Twoje Dziecko
Status zgłoszenia sprawdzisz łatwo i wygodnie online w serwisie MojaAviva w zakładce „Moje szkody i roszczenia” bądź telefonicznie lub mailowo.

Dla ubezpieczeń:

  • Grono 
  • Moje Bezpieczeństwo Prestiż 
  • NNW w ramach ubezpieczenia samochodu, domu, mieszkania, podróży
Status zgłoszenia sprawdzisz telefonicznie lub mailowo