Śmierć

Otrzymasz wypłatę w razie śmierci osoby ubezpieczonej w Avivie lub śmierci członka Aviva OFE

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby zgłosić zdarzenie, przygotuj poniższe dokumenty.

Wniosek o wypłatę 

Pobierz i wypełnij poniższy wniosek, jeśli jesteś uprawniony do wypłaty w razie śmierci osoby, która była ubezpieczona w Avivie.

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci

 

Jeśli jesteś osobą uprawnioną do otrzymania całości lub części środków zgromadzonych na rachunku członka OFE, możesz ubiegać się o ich wypłatę po jego śmierci.

 

Więcej o wypłacie środków z OFE

 

 

 

 

 

Pozostałe dokumenty 

  • kopia odpisu skróconego aktu zgonu
  • kopia karty statystycznej do karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę śmierci 
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek o wypłatę świadczenia
  • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu osierocenia dziecka - dodatkowo kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka 
  • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub samobójstwem – kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, czyli protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej policji lub postanowienia prokuratury

Jak przesłać zgłoszenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów przekaż je nam w wybrany przez siebie sposób

E-mailem

Prześlij skany lub zdjęcia dokumentów na  bok@aviva.pl

Pocztą tradycyjną

Wyślij dokumenty na adres:

Aviva
ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Status zgłoszenia sprawdzisz online w serwisie MojaAviva w zakładce “Moje szkody i roszczenia”