Śmierć

Co chcesz zgłosić?

Sprawdź, jak otrzymać wsparcie finansowe z ubezpieczenia w razie śmierci członka rodziny.
Jesteśmy przy Tobie i służymy pomocą.

Zdarzenie z ubezpieczenia NNW Twoje Dziecko

Śmierć dziecka, rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 

Śmierć bliskich Ubezpieczonego

Grupowe ubezpieczenie na życie

 

Śmierć Uczestnika OFE

Wypłata środków w przypadku śmierci Członka Aviva OFE

 

Śmierć Ubezpieczonego

Indywidualne i grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie samochodu, domu, mieszkania, podróży, Grono, Moje Bezpieczeństwo Prestiż

 

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Dla ubezpieczeń:

  • na życie i zdrowie m.in. Twoje Życie, Twój Plan, Nowa Perspektywa, Opiekun, Opiekun VIP, Zespół, Dalej Razem, juniorGO, Uniwersalne, Plus, Perspektywa, Absolwent
  • NNW Twoje Dziecko
Status zgłoszenia sprawdzisz łatwo i wygodnie online w serwisie MojaAviva w zakładce „Moje szkody i roszczenia” bądź telefonicznie lub mailowo.

Dla ubezpieczeń:

  • Grono 
  • Moje Bezpieczeństwo Prestiż 
  • NNW w ramach ubezpieczenia samochodu, domu, mieszkania, podróży
Status zgłoszenia sprawdzisz telefonicznie lub mailowo.