Narodziny dziecka lub adopcja

Jeśli powiększyła Ci się rodzina, możesz otrzymać pieniądze z ubezpieczenia grupowego Opiekun

Jak zgłosić zdarzenie?

Przygotuj kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. W przypadku wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka dołącz także kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka i kopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego.

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Najłatwiej i najwygodniej sprawdzisz status zgłoszenia online, w serwisie MojaAviva (w zakładce Moje szkody i roszczenia).

Możesz też zadzwonisz pod numer telefonu +48 22 557 44 44 (pon.-pt. 8:00-19:00) albo wysłać wiadomość na bok@aviva.pl, podając numer zgłoszenia.