Choroba

Sprawdź, jak otrzymać wypłatę w razie m.in. poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, niezdolności do pracy

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby zgłosić zdarzenie, przygotuj poniższe dokumenty.

Wniosek o wypłatę

Jeśli chcesz zgłosić:

 • poważnego zachorowania
 • zachorowania na nowotwór złośliwy
 • niezdolności do pracy
 • leczenia w szpitalu

lub chcesz skorzystać z ubezpieczenia składki, pobierz i wypełnij ten formularz:

Wniosek o wypłatę - poważne zachorowanie, niezdolność do pracy, nowotwór złośliwy

 

Jeśli chcesz wnioskować wyłącznie o wypłatę z ubezpieczenia w razie leczenia w szpitalu, pobierz i wypełnij ten formularz:

Wniosek o wypłatę - pobyt w szpitalu

 

Pozostałe dokumenty

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • w przypadku poważnego zachorowania / zachorowania na nowotwór złośliwy – kopie wyników badań potwierdzających rozpoznanie choroby
 • w przypadku leczenia w szpitalu – dokumentacja medyczna z prowadzonego leczenia, w tym: karty leczenia szpitalnego, karty historii choroby i wyniki badań,
 • w przypadku niezdolności do pracy (również w ramach ubezpieczenia składki) – kopie dokumentów potwierdzających nieprzerwaną niezdolność do pracy, zwolnień lekarskich, decyzji ZUS, KRUS lub innych organów rentowych
 • w przypadku refundacji w ramach umowy RakAssistance – kopia faktury za zakup peruki
 • w przypadku rekonwalescencji – kopie zwolnień lekarskich
 • dodatkowo w przypadku świadczenia dla małżonka/partnera – kopia dowodu osobistego małżonka/partnera lub kopie aktów urodzenia/małżeństwa
 • dodatkowo w przypadku świadczenia dla dziecka – kopia aktu urodzenia dziecka

Jak przesłać zgłoszenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów przekaż je nam w wybrany przez siebie sposób

Online

Wypełnij zgłoszenie w serwisie MojaAviva (dotyczy zgłoszenia leczenia i pobytu w szpitalu)

E-mailem

Prześlij skany lub zdjęcia dokumentów na  bok@aviva.pl

Pocztą tradycyjną

Wyślij dokumenty na adres:

Aviva
ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Status zgłoszenia sprawdzisz online w serwisie MojaAviva w zakładce “Moje szkody i roszczenia”