Inne zdarzenia

Zalanie, pożar i inne zdarzenia

Dziękujemy za wypełnienie formularza. 

Skontaktujemy się z Tobą maksymalnie do 2 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o szkodzie. 

Godziny pracy naszych konsultantów: Pn-Pt: 9:00-17:00.

 

Spróbuj ponownie później

Wybierz co zostało uszkodzone

Skontaktujemy się z Tobą, gdy będziemy potrzebowali więcej informacji. 

Na ten numer rachunku wypłacimy Twoje odszkodowanie.

Zgody i oświadczenia
Zgody i oświadczenia

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowę będą przetwarzane przez Avivę - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4b oraz przekazywane podmiotom współpracującym z Avivą Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w celu i zakresie niezbędnych do likwidacji zgłoszonej szkody. Ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Podawanie powyższych danych jest obligatoryjne wyłącznie wobec faktu ubiegania się o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.