Ubezpieczenie turystyczne

Jak zgłosić zdarzenie?

Podczas podróży miałeś wypadek lub nagle zachorowałeś? Natychmiast poinformuj nas o tym.

 

Dlaczego warto skorzystać z formularza online?

Korzystając z formularza online możesz uzupełnić dane samodzielnie albo połączyć się z konsultantem przez połączenie Wi-Fi.

 • Wystarczy połączenie z internetem – np. hotelowe wifi
 • W kilku krokach zostaniesz przeprowadzony przez proces zgłaszania zdarzenia (nagłej choroby lub wypadku) 
 • Wszystkie dane uzupełniasz online - również miejsce i okoliczności zdarzenia
 • Po zarejestrowaniu Twojego zgłoszenia, zorganizujemy Ci pomoc i skontaktujemy się z Tobą.

Podczas zgłaszania zdarzenia poprosimy Cię o podanie danych:

 • numer polisy
 • Twoje dane: imię i nazwisko, dane teleadresowe, PESEL
 • swój adres podczas wyjazdu
 • datę zdarzenia
 • opis okoliczności (miejsce, jak doszło do zdarzenia, objawy choroby i od kiedy występują itp.)
 • informacje dodatkowe: preferowaną formę kontaktu, czy posiadasz kartę EKUZ i inne ubezpieczenia
 • nazwę jednostki medycznej udzielającej pomocy (nazwa i adres szpitala), jeśli już się do niej zgłosiłeś.

Jak zgłosić roszczenie po powrocie z podróży?

Zgłoszenie roszczenia następuje poprzez przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres:

Aviva TUO SA
Likwidacja Szkód Majątkowych i Osobowych
ul. Inflancka 4b 
00-189 Warszawa

Dokumenty
Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

Dokumenty, których będziesz potrzebować:

 

Dokumenty podstawowe

 • oryginał wypełnionego druku - Formularz zgłoszenia roszczenia - podróżne
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

Dokumenty dodatkowe

 • w przypadku kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego - oryginały rachunków, faktur i kwitów kasowych oraz zeznania świadków;
 • w przypadku nieszczęśliwego wypadku - kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.
 • w przypadku zlecenia wypłaty świadczenia na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawnionego, obligatoryjnie powinno być ono poświadczone notarialnie za własnoręczność podpisu

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Zadzwoń do nas na +48 22 557 44 44 (pon.-pt. 8:00-19:00) lub wyślij e-mail na szkody_travel@aviva.com podając w wiadomości numer zgłoszenia

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00