Ubezpieczenie NNW Twoje Dziecko:

dla uczniów i przedszkolaków i dla uczestników Programu Aviva dla Dużych Rodzin

Jak zgłosić szkodę?

 • mailowo pod adresem: szkody_osobowe@aviva.pl
 • telefonicznie: +48 22 557 44 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
 • pisemnie przesyłając druk zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją szkodową na adres:

  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
  Dział Likwidacji Szkód Osobowych
  ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Zgłoś szkodę niezwłocznie po zakończeniu leczenia, nie później niż w ciągu 3 lat od wypadku.

Dokumenty

Jeżeli w chwili zgłoszenia szkody nie posiadasz wszystkich dokumentów, prześlij tylko te którymi dysponujesz. Brakujące dokumenty zostaną uzupełnione w trakcie procesu likwidacji szkody.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • Dane ubezpieczonego: numer polisy, imie, nazwisko i adres i numer telefonu do kontaktu w sprawie szkody lub/i adres mailowy
 • Opis zdarzenia
 • Miejsce i datę zdarzenia
 • Okoliczności powstania szkody
 • Opis doznanych urazów