Szkoda osobowa OC i NNW

Doznałem urazu na wskutek wypadku

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby zgłosić szkodę przygotuj poniższe dokumenty

Szkoda osobowa OC

Odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy której nie jesteś właścicielem.

 • Wypełniony formularz  zgłoszenia szkody osobowej Pobierz
 • Numer polisy sprawcy zdarzenia
 • Krótki opis przyczyn i przebiegu zdarzenia
 • Numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania
 • Notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub oświadczenie sprawcy
 • Oświadczenie sprawcy szkody osobowej Pobierz
 • Zdjęcia uszkodzeń w pojeździe z miejsca zdarzenia
 • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia - koszty leczenia, wizyty lekarskie, zakup leków (rachunki/faktury VAT)

Szkoda osobowa NNW

Odszkodowanie zostanie wypłacone z Twojej polisy.
 

Jeżeli chcesz zgłosić trwały uszczerbek na zdrowiu, przygotuj:

 • Wypełniony formularz  zgłoszenia szkody na osobie (NNW komunikacyjne) Pobierz
 • Numer polisy
 • Krótki opis przyczyn i przebiegu zdarzenia
 • Numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania
 • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia np. karta informacyjna z leczenia

Jeżeli chcesz zgłosić śmierć, przygotuj:

 • Wypełniony formularz  zgłoszenia śmierci Pobierz 
 • Zdjęcie aktu zgonu
 • Dokumentacja ze szpitala lub z policji o okolicznościach wypadku śmiertelnego (w tym potwierdzające fakt trzeźwości i zapięcia pasów przez poszkodowanego) np. notatka policyjna, dokument szpitalny na podstawie którego stwierdzono zgon
 • Numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania

Jeżeli w chwili zgłoszenia szkody nie posiadasz wszystkich dokumentów, prześlij tylko te, którymi dysponujesz. 

Brakujące dokumenty możesz w każdej chwili dołączyć do zgłoszonej szkody w servisie MojaAviva lub przesłać skany na szkody@aviva.pl podając w tytule numer szkody.

Jak przesłać zgłoszenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów skontaktuj się z nami w wybrany przez siebie sposób

E-mailem

Prześlij zdjęcia dokumentów do nas na adres
szkody@aviva.pl

Przez telefon

Zadzwoń do nas na
+48 22 557 44 44

Infolinia jest czynna pon.-pt.
8:00-18:00

Pocztą tradycyjną

Wyślij dokumenty na adres:

Aviva  TUO SA
Dział Likwidacji Szkód Komunikacyjnych
ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Możesz to zrobić w wygodny dla Ciebie sposób

E-mailem

Napisz do nas na szkody@aviva.pl

W wiadomości podaj numer zgłoszenia

Telefonicznie

Zadzwoń do nas na +48 22 557 44 44

Infolinia jest czynna pon.-pt. 8:00-18:00