Potrzebne dokumenty - oc osobowe

Potrzebne dokumenty

  • Notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub oświadczenie sprawcy
  • Oświadczenie sprawcy szkody osobowej Pobierz
  • Zdjęcia uszkodzeń w pojeździe z miejsca zdarzenia
  • W przypadku urazu - dokumentacja medyczna z procesu leczenia (koszty leczenia, wizyty lekarskie, zakup leków, rachunki/faktury VAT)
  • W przypadku śmierci - akt zgonu