Ubezpieczenia Pakiet My i Pakiet Ty

Pakiet MY

Jak zgłosić roszczenie?

Zobacz, co musisz zrobić, aby zgłosić szkodę lub roszczenie oraz jakie dokumenty powinieneś przygotować, aby cały proces przebiegł szybko i sprawnie. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc dzwoniąc pod numer +48 22 557 44 44 (pon - pt  8:00-20:00).

Musisz wiedzieć:

 • Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną. 
 • Jeżeli przesyłasz do nas kopię dokumentów, powinna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli Avivy, notariusza bądź Ubezpieczającego, jeżeli jest nim Twój pracodawca.

W przypadku choroby

Musisz wiedzieć

ubezpieczenie obejmuje aż 40 poważnych chorób, w tym wybrane nowotwory, udar mózgu czy zawał serca. Zanim zgłosisz roszczenie, upewnij się, że Twoja choroba znajduje się na liście wyszczególnionej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  

Co zrobić:

 • zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44 (pon-pt 8:00-20:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl,  możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty obowiązkowe:

 • wypełniony i  podpisany Formularz roszczenia - choroba (POBIERZ)
 • karta lub karty wypisowe ze szpitala
 • karta medyczna z leczenia od momentu zdarzenia do chwili obecnej

w przypadku poważnego zachorowania:

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca pierwsze rozpoznanie poważnego zachorowania (np. wynik badania histopatologicznego)

w przypadku niezdolności do pracy:

 • decyzja ZUS/KRUS
 • druk zwolnienia lekarskiego (ZUS ZL)

Gdy trafisz do szpitala

Musisz wiedzieć:  Żebyś mógł otrzymać wypłatę, twój pobyt w szpitalu musi być dłuższy niż 3 dni i krótszy niż 90 dni. Nie wypłacimy Ci świadczenia za pobyt związany z ciążą i porodem oraz rehabilitacją.

Co zrobić:

 • zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44 (pon-pt 8:00-20:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl, możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty obowiązkowe:

 • wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia – choroba (POBIERZ)
 • karta lub karty wypisowe ze szpitala
 • karta medyczna  z leczenia od momentu zdarzenia do chwili obecnej
 • dowód osobisty 

W przypadku wyrządzenia szkody innym osobom (ubezpieczenie OC)

Musisz wiedzieć:  Zawsze musimy mieć Twój aktualny adres zamieszkania – pamiętaj, że jeśli się przeprowadzisz (nawet do wynajmowanego mieszkania), musisz nam o tym powiedzieć. 

Co zrobić:

 • zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44 (pon-pt 8:00-20:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl, możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty obowiązkowe:

 • dowody, które pozwolą ustalić świadków i okoliczności zdarzenia (np. zeznania świadków, jeżeli posiadasz opisy zdarzenia wykonany przez odpowiednie służby  np. policję)
 •  wezwanie, pozew i inne dokumenty sądowe, jakie zostaną Ci doręczone
 • inne dokumenty, o które możesz zostać poproszony

W przypadku włamania do mieszkania

Musisz wiedzieć:  Ubezpieczeniem nie są objęte między innymi rzeczy znajdujące się na balkonach i tarasach.

Co zrobić:

 • zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44 (pon - pt g. 8:00-20:00), aby poinformować nas o zdarzeniu (masz na to 3 dni), możesz to zrobić także za pośrednictwem FORMULARZA ONLINE
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl, możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty:

 • wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia – dom/mieszkanie (POBIERZ)
 • numer konta do wypłaty odszkodowania

W przypadku śmierci bliskiej osoby (ubezpieczonego)

Musisz wiedzieć: Wypłata  nie jest obciążona podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem od zysków kapitałowych.

Co zrobić:

 • zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44 (pon-pt  8:00-20:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl, możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty:

 • wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia – śmierć  (POBIERZ)
 • odpis skrócony aktu zgonu lub kopia karty statystycznej do karty zgonu, inny dokument potwierdzającego przyczynę śmierci
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość Uposażonego, np. dowód osobisty
 • dokument wyjaśniający okoliczności i przyczynę zdarzenia (protokół wypadkowy, protokół BHP, notatka służbowa Policji, postanowienie Prokuratury) lub możesz podać w Formularzu zgłoszenia adres oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie

Pakiet Ty

Jak zgłosić roszczenie?

Zobacz, co musisz zrobić, aby zgłosić szkodę lub roszczenie oraz jakie dokumenty powinieneś przygotować, aby cały proces przebiegł szybko i sprawnie. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc, dzwoniąc pod numer telefonu podany przy dotyczącym Ciebie zdarzeniu

Musisz wiedzieć:

 • Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną. 
 • Jeżeli przesyłasz do nas kopię dokumentów, powinna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli Avivy, notariusza bądź Ubezpieczającego, jeżeli jest nim Twój pracodawca.

Sprawdź, co zrobić

W przypadku kradzieży lub awarii smartfona, tabletu lub laptopa

Musisz wiedzieć:  ubezpieczenie obejmuje aż 40 poważnych chorób, w tym wybrane nowotwory, udar mózgu czy zawał serca. Zanim zgłosisz roszczenie, upewnij się, że Twoja choroba znajduje się na liście wyszczególnionej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.   

Co zrobić:

 • zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44 (pon-pt 8:00-20:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl,  możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty obowiązkowe:

 • wypełniony i  podpisany Formularz roszczenia - choroba (POBIERZ)
 • karta lub karty wypisowe ze szpitala
 • karta medyczna z leczenia od momentu zdarzenia do chwili obecnej

w przypadku poważnego zachorowania:

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca pierwsze rozpoznanie poważnego zachorowania (np. wynik badania histopatologicznego)

w przypadku niezdolności do pracy:

 • decyzja ZUS/KRUS
 • druk zwolnienia lekarskiego (ZUS ZL)

Gdy trafisz do szpitala

Musisz wiedzieć:  Żebyś mógł otrzymać wypłatę, twój pobyt w szpitalu musi być dłuższy niż 3 dni i krótszy niż 90 dni. Nie wypłacimy Ci świadczenia za pobyt związany z ciążą i porodem oraz rehabilitacją.

Co zrobić:

 • zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44 (pon-pt 8:00-20:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl, możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty obowiązkowe:

 • wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia – choroba (POBIERZ)
 • karta lub karty wypisowe ze szpitala
 • karta medyczna  z leczenia od momentu zdarzenia do chwili obecnej
 • dowód osobisty 

W przypadku wyrządzenia szkody innym osobom (ubezpieczenie OC)

Musisz wiedzieć:  Zawsze musimy mieć Twój aktualny adres zamieszkania – pamiętaj, że jeśli się przeprowadzisz (nawet do wynajmowanego mieszkania), musisz nam o tym powiedzieć. 

Co zrobić:

 • zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44 (pon-pt 8:00-20:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl, możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty obowiązkowe:

 • dowody, które pozwolą ustalić świadków i okoliczności zdarzenia (np. zeznania świadków, jeżeli posiadasz opisy zdarzenia wykonany przez odpowiednie służby  np. policję)
 •  wezwanie, pozew i inne dokumenty sądowe, jakie zostaną Ci doręczone
 • inne dokumenty, o które możesz zostać poproszony

W przypadku włamania do mieszkania

Musisz wiedzieć:  Ubezpieczeniem nie są objęte między innymi rzeczy znajdujące się na balkonach i tarasach.

Co zrobić:

 • zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44 (pon - pt g. 8:00-20:00), aby poinformować nas o zdarzeniu (masz na to 3 dni), możesz to zrobić także za pośrednictwem FORMULARZA ONLINE
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl, możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty:

 • wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia – dom/mieszkanie (POBIERZ)
 • numer konta do wypłaty odszkodowania

W przypadku śmierci bliskiej osoby (ubezpieczonego)

Musisz wiedzieć: Wypłata  nie jest obciążona podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem od zysków kapitałowych.

Co zrobić:

 • zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44 (pon-pt  8:00-20:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl, możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty:

 • wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia – śmierć  (POBIERZ)
 • odpis skrócony aktu zgonu lub kopia karty statystycznej do karty zgonu, inny dokument potwierdzającego przyczynę śmierci
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość Uposażonego, np. dowód osobisty
 • dokument wyjaśniający okoliczności i przyczynę zdarzenia (protokół wypadkowy, protokół BHP, notatka służbowa Policji, postanowienie Prokuratury) lub możesz podać w Formularzu zgłoszenia adres oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie