Pakiet JA

Jak zgłosić roszczenie?

Zobacz, co musisz zrobić, aby zgłosić szkodę lub roszczenie oraz jakie dokumenty powinieneś przygotować, aby cały proces przebiegł szybko i sprawnie. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc dzwoniąc pod numer +48 22 557 44 44 (pon-pt 8:00-19:00)

Musisz wiedzieć:

 • Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną. 
 • Jeżeli przesyłasz do nas kopię dokumentów, powinna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli Avivy, notariusza bądź Ubezpieczającego, jeżeli jest nim Twój pracodawca.

Sprawdź, co zrobić:

W przypadku choroby

Musisz wiedzieć:

Ubezpieczenie obejmuje aż 40 poważnych chorób, w tym wybrane nowotwory, udar mózgu czy zawał serca. Zanim zgłosisz roszczenie, upewnij się, że Twoja choroba znajduje się na liście wyszczególnionej w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.   

Co zrobić:

 • zadzwoń na numer +48 22 557 44 44 (pon – pt  8:00-19:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl lub kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty obowiązkowe:

 • wypełniony i  podpisany Formularz roszczenia - choroba (POBIERZ)
 • karta lub karty wypisowe ze szpitala
 • karta medyczna z leczenia od momentu zdarzenia do chwili obecnej

w przypadku poważnego zachorowania:

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca pierwsze rozpoznanie poważnego zachorowania (np. wynik badania histopatologicznego)

w przypadku niezdolności do pracy:

 • decyzja ZUS/KRUS

 • druk zwolnienia lekarskiego (ZUS ZL)

Gdy trafisz do szpitala

Musisz wiedzieć: 

Żebyś mógł otrzymać wypłatę, twój pobyt w szpitalu musi być dłuższy niż 3 dni i krótszy niż 90 dni. Nie wypłacimy Ci świadczenia za pobyt związany z ciążą i porodem oraz rehabilitacją.

Co zrobić:

 • zadzwoń na numer +48 22 557 44 44 (pon – pt  8:00-19:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl,  możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty obowiązkowe:

 • wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia – choroba (POBIERZ)
 • karta lub karty wypisowe ze szpitala
 • karta medyczna  z leczenia od momentu zdarzenia do chwili obecnej
  dowód osobisty

Gdy wyrządzisz szkodę innym osobom (ubezpieczenie OC)

Musisz wiedzieć: 

Zawsze musimy mieć Twój aktualny adres zamieszkania – pamiętaj, że jeśli się przeprowadzisz (nawet do wynajmowanego mieszkania), musisz nam o tym powiedzieć.

Co zrobić:

 • zadzwoń na numer +48 22 557 44 44 (pon – pt  8:00-19:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl, możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty obowiązkowe:

 • dowody, które pozwolą ustalić świadków i okoliczności zdarzenia (np. zeznania świadków, jeżeli posiadasz opisy zdarzenia wykonany przez odpowiednie służby  np. policję)
 • wezwanie, pozew i inne dokumenty sądowe, jakie zostaną Ci doręczone
 • inne dokumenty, o które możesz zostać poproszony

W przypadku śmierci bliskiej osoby (ubezpieczonego)

Musisz wiedzieć:

Wypłata  nie jest obciążona podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem od zysków kapitałowych

Co zrobić:

 • zadzwoń na numer +48 22 557 44 44 (pon – pt  8:00-19:00), aby poinformować nas o zdarzeniu
 • wyślij skany dokumentów na adres: bok@aviva.pl,  możesz także wysłać kopie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 
  Aviva
  Dział Obsługi Roszczeń
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Dokumenty obowiązkowe:

 • wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia – śmierć  (POBIERZ)
 • odpis skrócony aktu zgonu lub kopia karty statystycznej do karty zgonu, inny dokument potwierdzającego przyczynę śmierci
  dokument potwierdzający tożsamość Uposażonego, np. dowód osobisty

w przypadku nieszczęśliwego wypadku:

 • dokument wyjaśniający okoliczności i przyczynę zdarzenia (protokół wypadkowy, protokół BHP, notatka służbowa Policji, postanowienie Prokuratury)
 • możesz też podać w Formularzu zgłoszenia adres oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie