Potrzebne dokumenty - jestem Klientem Avivy

Potrzebne dokumenty

Do zgłoszenia dołącz:

  • Zdjęcia pomieszczeń z uszkodzeniami oraz szczegółowe zdjęcia uszkodzeń
  • Zdjęcia rachunków, faktur za naprawę (jeżeli samodzielnie naprawiłeś uszkodzenie)
Dodatkowe dokumenty:
  • W przypadku przepięcia - wyniki ekspertyzy serwisu naprawczego z określeniem zakresu i przyczyny uszkodzenia oraz przewidywanych kosztów naprawy a także zdjęcia uszkodzonego sprzętu wraz ze zdjęciem tabliczki znamionowej
  • Jeżeli zalał Cię sąsiad - oświadczenie sprawcy Pobierz lub oświadczenie administratora budynku Pobierz
  • W razie dewastacji - notatkę policyjną
  • W przypadku kradzieży - lista skradzionych przedmiotów z określeniem ich wartości i potwierdzeniem zakupu (np. faktura, paragon), zdjęcia skardzionych przedmiotów (np. zdjęcie wykonane w przeszłości z widocznym przedmiotem), notatka policyjna
  • Jeżeli Twój pies lub kot ucierpiał w wypadku - dokumentacja z kliniki weterynaryjnej wskazująca zakres leczenia oraz potwierdenie poniesionych kosztów leczenia (rachunki lub faktury)
  • Jeżeli zgłoszenie dotyczy roweru - potwierdzenie zakupu roweru lub wyposażenia (paragon lub faktura)
  • W przypadku szkody osobowej wyrządzonej innej osobie - zdjęcia dokumentacji medycznej osoby poszkodowanej