Nieszczęśliwy wypadek

Doznałem urazu na skutek wypadku

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Przed zgłoszeniem szkody, przygotuj poniższe dokumenty

Trwały uszczerbek na zdrowiu lub pobyt w szpitalu

  • Wypełniony formularz  zgłoszenia szkody na osobie Pobierz
  • Numer polisy
  • Krótki opis przyczyn i przebiegu zdarzenia
  • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia np. karta leczenia szpitalnego lub historię choroby z pierwszej wizyty po wypadku
  • Numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania

 

Śmierć

  • Wypełniony formularz  zgłoszenia szkody Pobierz
  • Zdjęcie aktu zgonu
  • Dokumentacja ze szpitala lub z policji o okolicznościach wypadku śmiertelnego np. notatka policyjna, dokument szpitalny na podstawie którego stwierdzono zgon
  • Numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania

Jeżeli w chwili zgłoszenia szkody nie posiadasz wszystkich dokumentów, prześlij tylko te, którymi dysponujesz. 

Brakujące dokumenty możesz w każdej chwili dołączyć do zgłoszonej szkody w serwisie MojaAviva lub przesłać skany na szkody@aviva.pl podając w tytule numer szkody.

Jak przesłać zgłoszenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów przekaż je nam w wybrany przez siebie sposób

Telefonicznie

Zadzwoń do nas na
+48 22 557 44 44

Infolinia jest czynna pon.-pt.
8:00-19:00

E-mailem

Prześlij zdjęcia dokumentów do nas
na adres
szkody@aviva.pl

Pocztą tradycyjną

Wyślij dokumenty na adres:

Aviva
Dział Likwidacji Szkód Majątkowych
i Osobowych
ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Możesz to zrobić w wygodny dla Ciebie sposób

E-mailem

Napisz do nas na szkody@aviva.pl

W wiadomości podaj numer zgłoszenia

Telefonicznie

Zadzwoń do nas na +48 22 557 44 44

Infolinia jest czynna pon.-pt. 8:00-19:00