Zgłoszenie szkody lub roszczenia

Zgłoś szkodę online

Jak zgłosić szkodę lub roszczenie?

Przed zgłoszeniem szkody lub roszczenia objętego ubezpieczeniem zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi zasad postępowania oraz wymaganymi dokumentami.

Zanim zgłosisz szkodę lub roszczenie

  • zweryfikuj Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie;
  • zweryfikuj zakres oraz termin obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;
  • wypełnij oraz podpisz czytelnie wymagane formularze zgłoszenia roszczenia;
  • przygotuj wymagane dokumenty w zależności od typu zgłaszanego roszczenia.

Co się dzieje z moim zgłoszeniem?

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia sprawnej realizacji zgłaszanych roszczeń. O etapach, na jakich znajduje się zgłoszone roszczenie oraz o podjętych decyzjach informujemy listownie na wskazany adres korespondencyjny, poprzez adres e-mail lub telefonicznie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: +48 22 557 44 44 w godzinach 8.00-20.00 lub e-mail: bok@aviva.pl