Szkody i zdarzenia

Dowiedz się, jak zgłosić zdarzenie oraz jak sprawdzić status zgłoszenia

Jak sprawdzić status zgłoszenia?

Życie i zdrowie

  Status dostępny w MojejAvivie Status dostępny przez e-mail lub infolinię
Zdarzenie zgłoszone dla produktu Twoje dziecko (uraz, pobyt w szpitalu)    
Nieszczęśliwy wypadek (uraz)

Tak, dla zdarzenia zgłoszonego online

Nie, dla zdarzenia zgłoszonego w inny sposób

 
Narodziny lub adopcja dziecka    
Śmierć bliskich    
Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku (kalectwo, niezdolność do pracy, pobyt w  szpitalu)  
 
Szkoda osobowa w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu    
Świadczenia szpitalne z umów dodatkowych ,,Zdrowe Życie" lub ,,Na Zdrowie”     
Choroba Nie Tak
Śmierć ubezpieczonego Nie Tak
Zdarzenie zgłoszone dla produktu Twoje dziecko (Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku) Nie Tak

Status dostępny w MojejAvivie

Status możesz sprawdzić w zakładce „Moje szkody i roszczenia” w serwisie MojaAviva. Sprawdź status w MojejAvivie

Status dostępny przez e-mail lub infolinię
Status możesz też sprawdzić dzwoniąc na naszą infolinię +48 22 557 44 44 lub wysyłając e-mail z zapytaniem na nasz adres bok@aviva.pl (w wiadomości prosimy podać numer roszczenia lub szkody).

Samochód

  Status dostępny w MojejAvivie Status dostępny przez e-mail lub infolinię
AC Uszkodzenie    
AC Kradzież    
Szkoda z OC sprawcy dla pojazdów    
Bezpośrednia Likwidacja Szkody    
Szkoda osobowa w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu    

Status dostępny w MojejAvivie

Status możesz sprawdzić w zakładce „Moje szkody i roszczenia” w serwisie MojaAviva. Sprawdź status w MojejAvivie

Status dostępny przez e-mail lub infolinię
Status możesz też sprawdzić dzwoniąc na naszą infolinię +48 22 557 44 44 lub wysyłając e-mail z zapytaniem na nasz adres szkody@aviva.pl (w wiadomości prosimy podać numer roszczenia lub szkody).

Dom i mieszkanie

  Status dostępny w MojejAvivie Status dostępny przez e-mail lub infolinię
Zalanie nieruchomości    
Stłuczenie przedmiotu    
Dewastacja nieruchomości    
Kradzież    
Zdarzenia losowe (szkody powstałe w wyniku np. pożaru, silnego wiatru, gradu)    
Nieszczęśliwy wypadek (np. uraz, pobyt w szpitalu)    
Rower    
Nieszczęśliwy wypadek psa lub kota    
Szkody zgłoszone z OC sprawcy ubezpieczonego w Avivie

Tak, jeśli zdarzenie było zgłoszone online i jesteś osobą poszkodowaną

Nie, dla zdarzenia zgłoszonego w inny sposób

 

Status dostępny w MojejAvivie

Status możesz sprawdzić w zakładce „Moje szkody i roszczenia” w serwisie MojaAviva. Przejdź do MojejAvivy

Status dostępny przez e-mail lub infolinię
Status możesz też sprawdzić dzwoniąc na naszą infolinię +48 22 557 44 44 lub wysyłając e-mail z zapytaniem na nasz adres szkody@aviva.pl (w wiadomości prosimy podać numer roszczenia lub szkody).

Podróż

Status dostępny przez e-mail lub infolinię
Status możesz też sprawdzić dzwoniąc na naszą infolinię +48 22 557 44 44 lub wysyłając e-mail z zapytaniem na nasz adres szkody_osobowe@aviva.pl (w wiadomości prosimy podać numer roszczenia lub szkody).

Częste pytania

Jak skorzystać z Assistance?

Czy wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia na życie w przypadku śmierci spowodowanej koronawirusem?

Jak i kiedy mogę wnioskować o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie i zdrowie?

Co zrobić w razie wypadku samochodowego?

Co w przypadku szkody jeśli na polisie jest cesja na bank?