Santander Aviva - zgłoszenie szkody

Co chcesz zgłosić ?

Zdarzenie losowe

Szkody powstałe w wyniku np. pożaru, silnego wiatru, gradu, przepięcia, powodzi

Kradzież

Szkoda powstała wskutek kradzieży z włamaniem z domu lub mieszkania

Stłuczenie

Uszkodzenie elementów szklanych i ceramicznych np.: płyta grzewcza, szyba okienna, szyba kominkowa, zlew

Kradzież roweru

Szkody powstałe wskutek rabunku roweru poza miejscem ubezpieczenia

Szkoda OC

Zniszczenia wyrządzone przez klienta Avivy lub/oraz jego osoby bliskie

Dewastacja

Uszkodzenie mienia przez osoby trzecie