Hospitalizacja

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Tobą maksymalnie do 2 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o szkodzie. 

Godziny pracy naszych konsultantów:  Pn-Pt: 9:00-17:00.

błąd wysyłki

Dane identyfikacyjne Klienta

Uzupełnij poniższe pola, do których posiadasz dane

Dane zdarzenia

Czy był Pan/Pani zatrudniony na umowie o pracę?
Czy pobyt w szpitalu był spowodowany wypadkiem?

Dane zgłaszającego

Wypełnij tylko wtedy, gdy zgłaszający nie jest ubezpieczonym

Dodatkowe dane dla produktu "Życie i Zdrowie"

Uzupełnij poniższe dane tylko, gdy zgłaszasz roszczenie z produktu "Życie i Zdrowie"

Zgody i oświadczenia

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
Zgoda na marketing

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zależności od typu szkody lub roszczenia przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa lub/i Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa oraz przekazywane podmiotom współpracującym z  Administratorem danych w celu i zakresie niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszonej szkody lub roszczenia. Ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Podawanie powyższych danych jest obligatoryjne wyłącznie wobec faktu ubiegania się o odszkodowanie lub świadczenie z umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności na stronie https://www.santander.aviva.pl/polityka-prywatnosci.html.