Złamanie, oparzenie, kalectwo - dorosły

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Skontaktujemy się z Tobą maksymalnie do 2 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o szkodzie. 

Godziny pracy naszych konsultantów:  Pn-Pt: 9:00-17:00.

błąd wysyłki

Dane zdarzenia

Czy miał miejsce nieszczęśliwy wypadek?
Czy na skutek wypadku nastąpiło u Pana/Pani złamanie, oparzenie lub skręcenie?

Uraz dotyczący złamania

Wypełnij tylko wtedy, gdy uraz dotyczył złamania

Uraz dotyczący skręcenia lub zwichnięcia

Wypełnij tylko wtedy, gdy uraz dotyczył skręcenia lub zwichnięcia

Dane zgłaszającego

Wypełnij tylko wtedy, gdy zgłaszający nie jest ubezpieczonym

Zgody i oświadczenia

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
Zgoda na marketing

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zależności od typu szkody lub roszczenia przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa lub/i Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa oraz przekazywane podmiotom współpracującym z  Administratorem danych w celu i zakresie niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszonej szkody lub roszczenia. Ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Podawanie powyższych danych jest obligatoryjne wyłącznie wobec faktu ubiegania się o odszkodowanie lub świadczenie z umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności na stronie https://www.santander.aviva.pl/polityka-prywatnosci.html.