Utrata pracy, zarobkowania

Dziękujemy za wypełnienie formularza. 

Skontaktujemy się z Tobą maksymalnie do 2 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o szkodzie. 

Godziny pracy naszych konsultantów:  Pn-Pt: 9:00-17:00.

błąd wysyłki

Dane zdarzenia

Czy jest Pan/Pani zarejestrowany/a w urzędzie pracy z prawem do zasiłku dla bezrobotnych?

Dane zgłaszającego

Wypełnij tylko wtedy, gdy zgłaszający nie jest ubezpieczonym

Zgody i oświadczenia

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
Zgoda na marketing

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowę będą przetwarzane przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4b oraz przekazywane podmiotom współpracującym z Avivą Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w celu i zakresie niezbędnych do likwidacji zgłoszonej szkody. Ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Podawanie powyższych danych jest obligatoryjne wyłącznie wobec faktu ubiegania się o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.