Zakres ochrony, pomoc z ubezpieczenia

Czy wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia na życie w przypadku śmierci spowodowanej koronawirusem?

Gdzie znajdę informacje o mojej polisie i zakresie ochrony?

Jak zdalnie zgłosić zdarzenie lub szkodę?