Jak zmienić dane na polisie?

Jak zmienić dane osobowe na polisie na życie?

Zmian i aktualizacji danych osobowych (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego) oraz teleadresowych (telefon, adres email) dla polisy na zdrowie i życie możesz dokonać:

 • poprzez Moją Avivę (za wyjątkiem numeru telefonu)
 • za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer +48 22 557 44 44 (za wyjątkiem adresu)
 • korespondencyjnie, wysyłając wypełniony Wniosek o zmianę danych osobowych i adresowych na adres: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Pamiętaj:

 • Aktualizacji adesu możesz dokonać tylko korespondencyjnie lub za pośrednictwem Mojej Avivy
 • Przy zmianie nazwy firmy / adresu siedziby należy dołączyć kopię zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS.

Jak zmienić uposażonych/beneficjentów na polisie na zdrowie i życie?

Zmiany uposażonych/beneficjentów na Twojej polisie na zdrowie i życie możesz dokonać:

 • korespondencyjnie, wysyłając wypełniony formularz Wniosek o zmianę osób uposażonych w umowie i rachunkach dedykowanych  na adres: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj, aby procentowe udziały poszczególnych Uposażonych w świadczeniu sumowały się do 100%.

Jak zmienić dane osobowe na polisie OC oraz OC/AC?

Zmian i aktualizacji danych osobowych (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego) oraz teleadresowych (adres, telefon, adres email) dla polisy OC oraz OC/AC możesz dokonać:

 • za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer +48 22 557 44 44. 

Jak zmienić dane w umowie przystąpienia do OFE?

Jak zmienić dane w umowie przystąpienia do OFE?

Zmian i aktualizacji danych osobowych (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego) oraz teleadresowych (adres, telefon, adres email) zawartych w umowie przystąpienia do OFE możesz dokonać:

 • wypełniając formularz 
 • za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer +48 22 557 44 44.

 

Dowiedz się więcej >

 

Jak zmienić uposażonych/beneficjentów wskazanych na umowie przystąpienia do OFE?

Korespondencyjnie, wysyłając wypełniony Formularz zmiany danych uczestnika Otwartego Funduszu Emerytalnego na adres: Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Dowiedz się więcej >

Jak zmienić dane w umowie ubezpieczenia dla firm?

Zmian i aktualizacji danych w umowie ubezpieczenia dla firm możesz dokonać:

 • kontaktując się poprzez pocztę elektroniczną na adres: bok@aviva.pl
 • korespondencyjnie, wysyłając wypełniony pismo na adres: 
  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa

Jak zmienić ubezpieczonych na polisie NNW Grono i Partner w Podróży Grupowy?

Zgłoszenia zmiany osób ubezpieczonych w polisach Grono i Partner w Podróży Grupowy możesz dokonać za pośrednictwem platformy online aviva.com.pl/zgloszenia.

Wypełnienie formularza nie zajmie Ci więcej niż 60 sekund. Prześlemy Ci mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, abyś miał pewność, że do nas dotarło.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00