Umowa kupna / sprzedaży samochodu

Pobierz umowę kupna sprzedaży samochodu, wypełnij ją, wydrukuj i prześlij do nas. Umowę kupna sprzedaży samochodu należy sporządzić w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla kupującego i sprzedającego. Korzystając z naszego wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu łatwo będzie Ci uzupełnić wszystkie niezbędne dane. Kupując nowe auto, pamiętaj, aby zadbać o ubezpieczenie samochodu. Obowiązkowe ubezpieczenie OC możesz wykupić osobno lub od razu w pakiecie z AC.

Pamiętaj o ubezpieczeniu nowego auta

Umowa kupna sprzedaży samochodu - warto wiedzieć

Umowa kupna sprzedaży powinna zawierać kompletną informację o sprzedawanym pojeździe. Powinny być w niej opisane: marka, model, cena i rok produkcji, a także numer nadwozia. Oprócz tego w umowie powinna się znajdować data transakcji, dane sprzedającego i kupującego oraz ich podpisy.

Podpisując umowę kupujący zaświadcza, że zna stan techniczny auta. To zabezpieczenie dla obu stron. Dzięki temu kupujący zyskuje kompletną informację o samochodzie, a sprzedający zabezpiecza się przed ewentualnymi roszczeniami.