Dokumenty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

UFK

UFK sprawozdania roczne i półroczne

Multibonus sprawozdania roczne i półroczne

Karty Funduszy

Regulamin UFK

Zmiany UFK

UFK PPE

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2005

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2005

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2005

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2006

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2006

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2006

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2007

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2007 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2007 r

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2008 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2008 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2008 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2009 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2009 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2009 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2010 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2010 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2010 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2011 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2011 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2011 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2012 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2012 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2012 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2013 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2013 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2013 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2014 r.

Półroczne sprawozdania UFK 31 grudnia 2014 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2014 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2015 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2015 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2015 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2016 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2016 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2016 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2017 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2017 r.

Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2017 r.

Półroczne sprawozdania UFK na 29 czerwca 2018 r.

Dokumenty

Ubezpieczenia inwestycyjne

Produkty gwarantowane

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

CU Gwarancja Nowe Horyzonty

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III

CU Gwarancja Światowe Surowce

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania

CU Gwarancja Nowa Energia

CU Gwarancja Globalne Inwestycje II

CU Gwarancja Globalne Inwestycje

CU Gwarancja Polskie Akcje Plus

Formularze