Dokumenty: ubezpieczenia na zdrowie i życie, emerytalne, inwestycyjne i majątkowe

Dokumenty

Zachęcamy do pobrania poniższych plików. Znajdziesz w nich szczegółowe informacje związane z ubezpieczeniami na zdrowie i życie.

Nowa Perspektywa i umowy dodatkowe

Umowa główna Nowa Perspektywa

Poważna choroba

Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów" - prywatna opieka medyczna

Mediservice

"Na zdrowie" - leczenie w szpitalu

Niezdolność do pracy

Kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

"Na wypadek"

Ubezpieczenie składki

Terminowe ubezpieczenie na życie

MojaAviva

Ubezpieczenia NNW: Moje Bezpieczeństwo Prestiż

Program Aviva dla dużych rodzin

Musisz wiedzieć: 
Dołączenie do programu Aviva dla dużych rodzin możliwe jest wyłącznie przy wykupieniu ubezpieczenia Nowa Perspektywa.

Formularze i wnioski

Wnioski o wypłatę z ubezpieczenia

Archiwum

Nowa Perspektywa i umowy dodatkowe

juniorGO

Bonus VIP, Multibonus

IKE, IKZE, Gwarantowana Renta Kapitałowa

Pakiety JA, TY, MY

Absolwent

Dla Najbliższych

Bądź Zdrów

Kapitalna Przyszłość

w razie złamania kości, skręcenia stawu lub oparzenia ciała: 

w razie śmierci albo niezdolności do pracy wskutek wypadku komunikacyjnego:

następstw nieszczęśliwych wypadków "Na Wypadek":

w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku: 

Umowy dodatkowe do ubezpieczeń: Plus, Perspektywa, Uniwersalne

w razie poważnego zachorowania:

w razie śmierci albo niezdolności do pracy wskutek wypadku komunikacyjnego: 

następstw nieszczęśliwych wypadków "Na Wypadek":

świadczenia szpitalnego "Na Zdrowie": 

w razie złamania kości, skręcenia stawu lub oparzenia ciała: 

w razie zachorowania na nowotwór złośliwy: 

terminowe ubezpieczenie na życie: 

Umowy dodatkowe do ubezpieczeń Superbonus oraz Bonus ze składką regularną

Umowa ubezpieczenia NNW: Rozsądny Partner

Pomocnik Domowy

 

Promocje

Odbierz maskę w serwisie MojaAviva

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00