Dokumenty: ubezpieczenia na zdrowie i życie, emerytalne, inwestycyjne

Dokumenty

Zachęcamy do pobrania poniższych plików. Znajdziesz w nich szczegółowe informacje związane z ubezpieczeniami na zdrowie i życie.

Nowa Perspektywa i umowy dodatkowe

Umowa główna Nowa Perspektywa

Poważna choroba

Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów" - prywatna opieka medyczna

Mediservice

"Na zdrowie" - leczenie w szpitalu

Niezdolność do pracy

Kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

"Na wypadek"

Ubezpieczenie składki

Terminowe ubezpieczenie na życie

Pomocnik domowy

MojaAviva

Program Aviva dla dużych rodzin

Musisz wiedzieć: 
Dołączenie do programu Aviva dla dużych rodzin możliwe jest wyłącznie przy wykupieniu ubezpieczenia Nowa Perspektywa.

Promocje

Nowa Perspektywa

Bonus VIP

juniorGO

Zaopiekuj się 

  • Regulamin promocji Zaopiekuj się

Archiwum

Nowa Perspektywa i umowy dodatkowe

juniorGO

Bonus VIP, Multibonus

IKE, IKZE, Gwarantowana Renta Kapitałowa

Pakiety JA, TY, MY

Absolwent

Dla Najbliższych

Bądź Zdrów

Kapitalna Przyszłość

    wykaz opłat:
    w razie złamania kości, skręcenia stawu lub oparzenia ciała:

      śmierć albo niezdolność do pracy wskutek wypadku komunikacyjnego:

    następstw nieszczęśliwych wypadków "Na Wypadek"

    śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Umowy dodatkowe do ubezpieczeń: Plus, Perspektywa, Uniwersalne

        w razie poważnego zachorowania:

        w razie śmierci albo niezdolności do pracy wskutek wypadku komunikacyjnego:

        następstw nieszczęśliwych wypadków "Na Wypadek":

        świadczenie szpitalne "Na Zdrowie":
        w razie złamania kości, skręcenia stawu lub oparzenia:
        terminowe ubezpieczenie na życie:
        w razie zachorowania na nowotwór złośliwy:

        podstawowe informacje o umowach dodatkowych:

 

Umowy dodatkowe do ubezpieczeń Superbonus oraz Bonus ze składką regularną

Program dla Młodych Rodziców

Skontaktuj się z nami

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00